Kanal Blokhus - Danmarks ældste lokale netavis

Du er nummer 1009, der besøger denne side i dag, TIRSDAG, og der er i øjeblikket 4 besøgende på siden!         
NU: 24. årgang - Redaktion: Peter Wendelboe - Svalesvinget 2 - 9480 Blokhus - Tlf. 98-24 94 80 - Email: peter@wendelboe.dk

SIDSTE:   •       Antallet af 25-29 årige har gennem hele sidste år været støt stigende i Jammerbugt Kommune, og udviklingen fortsætter i 2018.    •   Årets første tal over befolkningsudviklingen viser, at aldersgruppen er steget med 6,40% i forhold til januar sidste år. Nu er der 1746 borgere mellem 25 og 29 år i kommunen. Det er 106 flere end sidste år.   •      I denne måned starter Jammerbugt Kommune et målrettet uddannelsesforløb for fuldtidsplejefamilier. Uddannelsen skal klæde plejefamilierne bedre på til det socialpædagogiske arbejde med børnene. I alt 32 fuldtidsplejefamilier deltager. Første hold på 16 familier starter 29. januar 2018, og de resterende 16 familier begynder 20. august 2018.   •   Det nye Naturråd for Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Frederikshavn og Læsø Kommuner får 20 medlemmer, der dækker erhvervsinteresserne landbrug, skovbrug og turisme samt grønne fritidsinteresser som jægere, lystfiskere, spejdere, ornitologer, Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug og Fødevarer og Friluftsrådet.   •   PERSONDATALOVEN: Advokatfirmaet ADVODAN Aalborg holder tirsdag den 13. februar 2018 gratis foredrag om de alvorlige økonomiske konsekvenser, det kan få for virksomheder og foreninger, hvis den nye persondataforordning, der træder i kraft 28. maj 2018 ikke overholdes. Tilmelding nødvenlig. Se invitation.   •   Jammerbugt Kommunes kommunale ungdomsskole opretter nu "Drengestedet" i kælderen under DGI Huset med plads til op til 12 drenge i alderen 13-18 år. Stedet skal blandt andet opbygge venskaber og etablere et netværk for drengene og derved mindske drengenes følelse af ensomhed - samt øge deres selvværd og selvtillid.    •    Spar Hune udvider med delikatesse, der hvor den nuværende bager-afdeling ligger. Det giver lidt ombygnings-rod, men også en række gode tilbud.    •    DanCenter A/S har købt Admiral Strand Feriehuse og bliver dermed Danmarks næststørste udlejer af feriehuse med i alt 8.200 boliger.     •      PGU Runners kan i januar 2018 fejre 10-års jubilæum. De 100 løbere har nu tilsammen løbet mere end 400.000 km.        •       Jammerbugt Kulturskole har modtaget 50.000 kr i støtte fra Statens Kunstfond til talentprogrammet "Musik i Fokus", der finder sted i 2018 og 2019 som et tilbud til særligt motiverede elever mellem 9 og 13 år.      •         Wendelboes Multimedia Advent Calendar 2017 kan stadig ses her.
Forskningscenter for Tree Migration har forladt Klitplantagen
Lagt på nettet 15/1 2018 kl. 20:25

Det internationale "forskningscenter" Office for tree migration, der slog sig ned i Blokhus Klitplantage i forbindelse med Land Art Festivalen i 2016, forsvandt pludselig i denne weekend.

"Forskningscentret" i plantagen bestod bl.a. af det "mandskabsskur", der ses på fotoet fra 2016 herover, som stod ved Jacobsvej.På døren bekendtgjorde et skilt, at der var tale om et officielt "kontor".Op på den åbne plads, der strækker sig fra Jacobsvej til Plantørboligen markeredes træernes "migrationsrute".

Det hele var en kunstnerisk installation ... og ikke noget "officiet kontor".

Sikkert ikke mange har lagt mærke til "kontoret". Og nu er det altså fjernet igen.Men flere af de øvrige installationer, som eventet Land Art har placeret i plantagen, eksisterer stadig til forundring for de forbipasserende. Bl.a. den kopi af kirkeskibet fra Hune Kirke, som kunstneren Mogens Otto Nielsen har ophængt i liner mellem to høje trætoppe.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Silikone på rådhuset i Pandrup
Lagt på nettet 13/1 2018 kl. 14:58

Kunstgruppen Silikone udstiller på rådhuset i Pandrup fra 19. januar til 2. marts.

Der er værker fra 12 medlemmer af Silikone:
* Ann Brix Olesen, malerier
* Anna Maria Kornum, malerier
* Anni Pedersen, malerier
* Gerda Trandberg, drivtømmerkunst
* Gitte Juul, decoupage
* Helle Stelzner, malerier
* Helle L. Søgaard, smykker/glas
* Jens J. Søgaard, malerier
* Karen-Marie Mondrup, blandform
* Karin Coernan, malerier
* Lissen Røtkjær, blandform
* Lise Vad Kristensen, foto

Udstillingen åbnes af Inge Pedersen, formand for Kulturelt Samvirke i Jammerbugt Kommune, fredag 19. januar kl. 12.30. Der er åbent i kontorernes åbningstil indtil 2. marts 2018

Alle er velkomne.
Om kunstnergruppen Silikone
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Omdiskuteret byggeri på Egebæksvej påbegyndt
Lagt på nettet 12/1 2018 kl. 01:26

På trods af naboklager er fundamentet nu støbt på den første grund i det omdiskuterede byggeri på Egebæksvej i Pirupshvarre.

Det er meningen, at der skal bygges 23 huse, og Teknik- og Miljøudvalget har givet dispensation til et det første, som skal være et prøvehus, før de øvrige grunde i udstykningen skal bebygges med lignende sommerhuse.

13 naboer klagede over afgørelsen til Planklagenævnet. Ifølge lokalplanen må husene i området ikke overstige 100 m² i grundplan, og maks. 6,50 meter i højden, med en facadehøjde på højst 3 meter.

Men der var givet tilladelse til en dispensation til at opføre et i grundplan 134 m² stort sommerhus i 1½ plan. Sommerhusene vil få en totalhøjde på 7,4 meter og en facadehøjde på 3,3 meter.

De er på fem punkter i strid med lokalplanen for området, men det mener formanden for teknik- og miljøudvalget, Jens Chr. Golding (S), ikke udgør et problem.

"- Det er lidt nemmere at fyre 23 dispensationer af end at lave en ny lokalplan," siger han.

Han mener, at det er helt i orden, at byggeriet er gået i gang, selvom dispensationen er indbragt for Planklagenævnet.

"- Hvis nævnet mener, at en klage skal gives opsættende virkning, får vi besked om det. Det har nævnet ikke ment i dette tilfælde, og så kan bygherren, der både har dispensation og byggetilladelse, gå i gang, når han vil,"siger formanden.

Han tror heller ikke, at nævnet vil underkende dispensationen.

"- Jeg går ud fra, at Planklagenævnet siger, at det er i orden med dispensationen," siger Jens Christian Golding.

Formelt set har kommunen kun givet dispensation til opførelse af ét sommerhus, men reelt betyder dispensationen, at alle husene i udstykningen kan bygges efter dimensionerne i dispensationen.

Når der er givet dispensation til ét hus, medfører det, at de andre huse i udstykningen kan bygges efter de samme principper, siger udvalgsformanden.

Naboen Rasmus Søby Nielsen, der er en af klagerne, finder det mere end almindeligt mærkeligt, at kommunen ikke har lyttet til naboernes indsigelser.

"- Det virker, som om nabohøringen er en ren formalitet for kommunen," siger Rasmus Søby Nielsen i dag til Nordjyske Stiftstidende.

"- For det første bestemte kommunen suverænt, hvem der skulle høres, og det var ikke ret mange. For det andet kom brevet fra kommunen midt i sommerferien, og for det tredje sagde flere and halvdelen af de adspurgte "nej" til dispensationen, uden at det gjorde indtryk. Men det skyldes måske, at vi med sommerhuse i området ikke har folkeregisteradresse i området og derfor heller ikke stemmeret ved kommunalvalgene," siger Rasmus Søby Nielsen.

I en anden byggesag ophævede Planklagenævnet i november sidste år dispensationen til et byggeri på Jens Bærentsvej. Huset, der er omfattet af Blokhus bys rød-hvide lokalplan, er bygget i cedertræ med tagpap på taget. Ophævelsen betyder, at cedertræshuset er bygget i strid med lokalplanen, og det problem kunne kun løses på to måder: Enten skulle huset bringes i overensstemmelse med lokalplanen eller også skulle lokalplanenændres, så den passer til huset. Jammerbugt Kommune har valgt at ændre lokalplanen, så huset ikke længere er i strid med den.

Jens Christian Golding tror for det første ikke på at Planklagenævnet vil underkende dispensationen, så han mener slet ikke, at spørgsmålet bliver aktuelt.

"- Og hvis det gør, vil kommunen tage stilling til sagen til den tid," siger Jens Christian Golding.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Indbrud i sommerhuse
Lagt på nettet 10/1 2018 kl. 16:43
Lokalpolitiet i Hjørring har i denne uge fået tre anmeldelser om indbrud i sommerhuse i Jammerbugt Kommune.

På Ribergaardsvej i Blokhus er der mellem 17. december og 9. januar blevet opbrudt en dør, men der er tilsyneladende ikke blevet stjålet noget.

På Hune Torp Klitvej i Rødhus har der mellem 30. december og 9. januar været ubudne gæster, som har brudt et vindue op og stjålet et FDB spisebord, otte stk. spisebordsstole fra Arne Jakobsen af mærket Butterfly og en blå PH 5 lampe.

På Tippen i Ejersted ved Saltum har der mellem 4. november og 9. januar blevet stjålet spiritus og et minianlæg. Tyven kom ind ved at bryde en terrassedør op.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Aldi lukker en uge
på grund af ombygning

Lagt på nettet 9/1 2018 kl. 23:57

Aldi i Hune lukker mellem den 12. og 21. januar på grund af ombygning.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Aldi fik udsolgt af
køle- og frysevarer

Lagt på nettet 16/1 2018 kl. 02:26

Det lykkedes for Aldi i Hune at slippe af med alle letfordærvelige varer, herunder fryse- og kølevarer, inden forretningen lukkede lørdag aften for at gennemgå en større ombygning, med blandt andet en ny bake-off-afdeling ved indgangen.

Lørdag morgen åbner Aldi igen med masser af tilbud, gratis morgenkaffe til de voksne og gaver til børnene.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Fodslawtur over Lien
Lagt på nettet 14/1 2018 kl. 09:54

Herover forceres sti 30.

Lørdag den 13. januar 2018 vandrede Fodslaw Jammerbugten med start fra p-pladsen på Pirupvejen i Hune ad Lars Liensvej frem til sti 100.

70 friske motionister var med på turen denne gråvejrsdag med en bidende østenvind og 2 graders varme. Eneste fordel ved vejret var at der var tørvejr.

Turledere var Henning, Herluf og Erik Arne. Ad sti 100 fortsatte man forbi Frederiks Grusgrav og videre ad Plantagevej tæt forbi Hulvejen, hvor en sti førte deltagerne hen forbi maleren Axel P. Jensens hus.

Midvejsrast med udsigt.

Deltagerne holdt midtvejsrast på Lien, med de store udsigter over havet og ned til Blokhus by.

Turen fortsatte over til til Bredbjergområdet og frem til sti 30. Denne meget kuperede sti, gennem de mange indlandsklitter, blev fulgt helt fremtil sti 100. Sti 100 førte deltagerne over til Bredbjergvej og retur til startstedet.

Dejlig Januartur med tørre veje og stier. Det er altid populært at gå ad stier der snor sig gennem sommerhusområderne, og som samtidig går op og ned.

Dejligt hjemmebag og varme drikke blev nydt, og som altid er der bagt til diabetikere af de dygtige bagerpiger.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Kommunalt kursus
i digital markedsføring

Lagt på nettet 13/1 2018 kl. 15:20

VækstJammerbugt og VisitJammerbugten indbyder erhverv og foreninger i Jammerbugt kommune til at deltage i kursus i digital markedsføring.

"– Det kan for nogle være rigtig svært at orientere sig om, hvordan man som erhvervsdrivende eller forening kan optimere sin synlighed og dermed forretningen igennem de digitale kanaler. Derfor kører vi igen i år fem formiddagsseminarer omkring on-line markedsføring, hvor man som deltager lærer den praktiske anvendelse af online værktøjer såsom Google, Facebook, m-mail markedsføring og E-handelsløsninger for at skabe vækst i virksomheden," siger marketingkonsulent i VækstJammerbugt Anne Nøhr Ringgren.

"– Derudover tilbyder vi et par workshops gennem IVækst. Her samarbejder vi med digitale eksperter med hjemmesidens opbygning, indhold og sporing af data. Alt sammen elementer, der er med til at vinde terræn i den digitale verden og fange den moderne forbruger."

Kurserne henvender sig til alle, da værktøjskassen er den samme, uanset om man driver en detailhandel, henvender sig til turister eller er tømrermester.

Undervisningen sker i samarbejde med professionelle undervisere fra IVækst og University College Nordjylland.

Alle syv kurser afvikles fra 18. januar til 11. april på rådhuset i Aabybro. Det hele er praktisk orienteret og foregår på egen medbragt PC.
jammerbugt.nemtilmeld.dk/
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Derfor lukker Aldi i en uge
Lagt på nettet 13/1 2018 kl. 14:52

Aldi i Hune lukker som nævnt længere nede på siden butikken fra 13. til 20. januar. Sidste åbningsdag er i dag.

Det sker fordi alle landets Aldi-forretninger skal bygges om til et nyt butikskoncept. Aldi i Hune bliver én af de første.

"– Vi har på landsplan spurgt vores kunder, hvad de synes om vores forretninger, og vi har ladet os inspirere af svarene til at gøre butikkerne pænere og mere indbydende, og butikken i Hune er af de første, som får det nye koncept," oplyser Thomas Bank, vicedirektør i Aldi.

Kernen i butikken bliver et stort udvalg af friskt frugt, grønt, kød samt et bredt udvalg af økologiske og fairtrade-produkter og bake-off, oplyser butikschef Johnny Nielsen.

Derudover vil der være temaområder og en convenience-reol med snacks, færdigskåret salater og færdigretter.

Når butikken åbner igen, sker det med gratis kaffe og kage, ballonmand og bogstavsjagt for børnene samt mulighed for at vinde varer med hjem.

I Danmark er der 188 Aldi-butikker med knap 2300 medarbejdere.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Hune-kunstner udkommer med bog med billeder
Lagt på nettet 13/1 2018 kl. 10:07

Den lokale kunstner, Lissen Røtkjær fra Hune, er nu via Forlaget Ida Publishing blevet udgivet på idapublishing.shop.

Hun ønsker dermed at dele sin kunst med alle, og ser udgivelsen hun som en unik mulighed for at komme bredere ud med sin kunst og tanker."– Mit højeste ønske er at få lov til at formidle bare lidt af det, jeg får ud af at lave billeder, til interesserede medtrafikanter på Livets Vej. Og modtage inspiration retur," siger Lissen Røtkjær.

I foråret 2018 udkommer Lissen Røtkjærs nyeste bog “Hjertets fødsel – kort fortalt”, bestående af et udpluk af billedsiden til den oprindelige digtsamling med tilhørende korte tekster.

"– Vi er meget glade for at få en kunstner som Lissen Røtkjær med i vores kunstmanifest, da hendes billeder og tilhørende smukke tekster er yderst meningsfulde og taler til noget universelt i os alle," siger Maria Mølgaard fra Forlaget Ida Publishing.

Hun oplyser, at med kunstmanifestet vil forlaget udbrede den humanistiske kunstform med plads til alle og formidle den enkelte kunstners tanker og budskaber ud i verden. Kunstneren modtager honorar for hvert salg. I tæt samarbejde med den enkelte kunstner udgiver de deres udvalgte værker på kunstkort, plakater, lærreder og vægdekorationer og gør dem tilgængelige for alle, nationalt som internationalt.

"– Først og fremmest maler jeg for min egen fornøjelses – og nødvendigheds – skyld”, fortæller Lissen Røtkjær.

"– Og jeg maler ofte i serier, ikke fordi jeg planlægger det, men fordi skabelsen af det første billede bringer mere med sig, end jeg på nogen måde kunne ane på forhånd, og jeg får utrolig mange erkendelser undervejs i skabelsen af et billede omkring menneskelivet, dets bestanddele og hvad det hele går ud på, " tilføjer hun.
Læs mere om Lissen Røtkjær i Wiki Blokhus
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Sådan kommer det nye
Svinkløv Badehotel til at se ud

Lagt på nettet 12/1 2018 kl. 17:32

Det forventes at det nye Svinkløv Badehotel vil være klart til åbning i foråret 2019. Der der givet landzonetilladelse til byggeriet, således at bygningen vil kunne følge det nye bygningsreglement og få en forbedret brandsikkerhed.

Det gamle badehotel nedbrændte totalt i september 2016, men nu er Fonden for Svinkløv Badehotel klar til af løfte sløret for, hvordan hotellet vil tage sig ud i en opdateret version.

Det nye Svinkløv Badehotel opføres samme sted og med omtrent samme fodaftryk som det oprindelige.
Kælder incl. dæk udføres i beton og den øvrige bygning udføres i træ.

Hotellet får tykkere vægge og fuld kælder og vokser fra 1750 m2 til 2652 m2.

Det oprindelige Svinkløv Badehotel blev opført i 1925 med efterfølgende udvidelser. Badehotellet var et meget populært feriested og blandt den absolut elite af badehoteller i Danmark. Den store træbygning var Danmarks største af sin slags og imponerede enhver med sin smukke beliggenhed i yderste klitrække - omgivet af noget af den smukkeste natur i Danmark.

Svinkløv Badehotel har også fungeret som inspirationskilde til TV-serien Badehotellet. Naturen på stedet har dannet kulisse, når optagelserne til den populære TV-serie har fundet sted.

Det er Praksis Arkitekter fra København, der står bag tegningerne af hotellet og Kristine Jensens Tegnestue fra Aahus, der har fungeret som landskabsarkitekt.


Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Den gamle Naturbørnehaves
bygning forsvinder

Lagt på nettet 9/1 2018 kl. 23:53

John Andersen meddeler, at Kulturhuset Blokhus har haft et forrygende sæson 2017 med over 100.000 besøgende, og han er nu gået i gang med at udvide og modernisere.

Etablissementet får bl.a. et helt nyt indgangsparti med receptionsområde mv.

Derfor må den gamle Naturbørnehave-bygning i disse dage lade livet.


Der bliver bl.a. væsentligt bedre afgangforhold med meget mere plads, kunstsalgsudstilling, nye dame- og herretoiletter, ny garderobe, bedre serveringsforhold, større køkken- og lagerfaciliteter, ny gartnerbygning og flere p-pladser m.m.

Tilbygningerne omfatter ialt ca. 580 m2, og ændringerne vil blive til stor nytte og gavn for de mange gæster, som besøger huset.

Der satses på indvielse den 23. marts 2018 i forbindelse med en stor Festmesse.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Webudbyder beklager nedbrud
Lagt på nettet 6/1 2018 kl. 15:59
Overlæge Søren Taagehøj Thomsen, der ejer den hjemmeside, som han venligst mod betaling stiller til rådighed for Foreningen Klitplantagen Blokhus, har i dag kl. 14:35 modtaget en e-mail fra firmaet Dandomaine med en beklagelse og en forklaring på det 18½ time lange nedbrud på serveren, der gjorde, at hjemmesiden gik i sort torsdag og fredag.
I mailen skriver adm. direktør hos DanDomain A/S, Stefan Rosenlund bl.a.:

"- Ord kan ikke beskrive, hvor berørte og kede vi er af dette nedbrud og den nedetid, som vores kunder har haft som følge heraf. Vi har arbejdet non-stop igennem hele forløbet for at løse problemet hurtigst muligt og samtidig ikke forvolde skade på kunders data og systemer, og systemer der ikke var berørt. Løsningen på problemet har været ekstremt kompleks: Arbejde, der tilsvarer at opsætte et helt nyt datacenter- & storage netværk over en nat, imens dele af datacenteret fortsat kører, er ingen lille sag. Alt vores energi og fokus ligger fremadrettet fortsat i at forbedre driften i DanDomain, så situationer som denne ikke opstår igen. "

Læs hele Stefan Rosenlunds forklaring her.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Designerting stjålet i sommerhus
Lagt på nettet 3/1 2018 kl. 16:05
I et sommerhus på Severinsvej i Rødhus har der imellem 19. december og 2. januar været indbrud.

Et vindue er blevet brudt op, og der er blevet stjålet adskillige designerting, heriblandt to PH-lamper, et Panthella bord og fire Louis Poulsen væglamper.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Strandhotellets pavillon
er måske alligevel lovlig

Lagt på nettet 17/8 2017 kl. 20:00
Sagen om pavillonen i haven bag Strandhotellet kommer på dagsordenen igen ved næste møde i Teknik og Miljøudvalget.

Efter mødet i mandags er der nemlig dukket en mail op, der rejser tvivl om, hvorvidt hotellet i virkeligheden har fået lov til at bygge pavillonen, som den ser ud i dag. Denne mail kan måske fortolkes som en tilladelse. Og i så fald har bygherren været i god tro.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte sagen igen om én uge.

Forvaltningen havde indstillet, at hotellet kunne få sin dispensation, hvis det røde træværk blev malet hvidt og tagpappet erstattet med røde teglsten. Men det kan altså være at pavillonen får lov at blive stående, som den ser ud i dag.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Fodslaw-tur blev
afbrudt af tordenvejr

Lagt på nettet 17/8 2017 kl. 17:37

Den meget aktive forening Fodslaw Jammerbugten har igen været ude at trave.

Den lune tirsdagsaften, 15. august, var turlederne Herluf, Henning og Erik Arne. 57 vandrere startede fra Gateway P-pladsen i Blokhus, og selv om det var lunt, var der sorte truende skyer i det fjerne.

Sti 100 og små lokale stier blev brugt i starten, før sommerhusveje førte deltagerne frem til sti 37, som blev fulgt gennem mange sommerhusområder og frem til stranden


Der blev dog holdt rast lige før den sidste klit blev forceret. Da var det stadig tørvejr. Men vel på stranden, blev himmelen mere og mere mørkt i sydvest, og kort før opkørselen til Blokhus By, begyndte det at småregne, og samtidig var der et begyndende tordenvejr på vej.

Turen blev nu afkortet og deltagerne gik direkte retur til statstedet. Her nåede alle at få dejligt hjemmebag og varme drikke, før en kraftig regn og torden begyndte.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Sagen om Strandhotellets ulovlige farver skal afgøres om 14 dage
Lagt på nettet 15/8 2017 kl. 11:03

Sagen om tre overtrædelser af lokalplan 9-001s bestemmelser vedr. bebyggelsens udseende vedr. det flotte byggeri af Strandhotellet i Blokhus skal endnu engang i Teknik og Miljøudvalget.

Udvalget drøftede sagen på mødet i går. Her vedtog man at følge Vækst og Udviklings indstilling og godkende, at der meddeles delvis dispensation til lovliggørelse af forholdene, når ændringerne er foretaget som som beskrevet i krav fra sidste møde.

Det vil sige, at pavillonen i haven skal have hvide facader og rødt tag, at det røde træværk på hotellets nordvestligste gavl skal males hvidt, og at hegnet omkring hotellets P-plads og ved hotellets have skal males i én af de i lokalplanen angivne farver.

Men før der meddeles dispensation, skal sagen sendes til naboer og parter til orientering i min. 14 dage. Derfor skal sagen igen på næste møde i Teknik og Miljøudvalget om 14 dage.

Strandhotellets arkitekt, Jørgen Ussing, forsvarer de farver, han har givet bygningerne, og håber på en tilladelse til at bevare dem.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Blues på Torvet
Lagt på nettet 12/8 2017 kl. 20:02

Søndag aften kl. 19.30 der koncert på Torvet i Blokhus med den 32-årige nordjyske bluesmand – guitaristen, sangeren og komponisten Jesper Theis.

Jesper Theis har altid spillet musik. Han har bevæget sig rundt i forskellige genrer, men har efterhånden fundet sin rette hylde i den akustiske blues.

Han har netop udsendt sit debutalbum, der har titlen Bread ’n’ butter.

Musiken er indspillet i det finske Tomi Leinos studie uden for Helsinki i marts 2017.

Jesper Theis er opvokset i Frederikshavn, men bor nu i Aalborg Han og er uddannet folkeskolelærer og har siden 2014 virket på Gug Skole i Aalborg SØ, men nu er det slut.

Jesper Theis har nemlig sagt sit arbejde op og satser fuldt og helt på musikken.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Strandhotellets arkitekt
forsvarer sine farver

Lagt på nettet 10/8 2017 kl. 06:14

Strandhotellets arkitekt, Jørgen Ussing, forsvarer de farver, han har givet bygningerne, og som på mandag skal være genstand for fornyet drøftelse i kommunens Teknik- og Miljøudvalg, som KanalBlokhus.dk meddelte i går. (Se artiklen herunder.)

Det gør han i dagens udgave af Nordjyske Stiftstidende, hvor han siger, at det er helt bevidst, at pavillonen ser ud som den gør.

"- Jeg udfordrer bevidst lokalplanen med pavillonen. Jeg synes, at det giver en smukkere helhed, og jeg håber, at politikerne ikke følger forvaltningens indstilling," siger Jørgen Ussing i et interview med avisens Dorte Geertsen.

Hos forvaltningen forklarer afdelingsleder Kjeld Agerbo, at ønsket om hvid maling og teglsten er udtryk for et kompromis.

"- I de oprindelige tegninger var der tale om, hvad vi opfattede som et skur, som gerne må være bygget af træ, men der sker mange ændringer undervejs i sådan en omfattende byggeproces, "siger Kjeld Agerbo i dagens avis.

"- Da vi synede det færdige byggeri i juni, opdagede vi, at skuret var vokset til mere end dobbelt størrelse, og så skal det have hvidt murværk og rødt tegltag. Når vi forslår at male træværket hvidt og lægge røde tegl, er det vores kompromis i sagen," siger Kjeld Agerbo.

Han forklarer, at kommunen har været striks med hensyn til, at nybyggerier i Blokhus By har skullet se ud på en bestemt måde. Det har gjort, at byen i dag fremstår hvid og rød.

"- Hvis vi lader det skride med kravet om hvidt murværk og rødt tegltag, kan det danne præcedens for fremtidige byggerier," siger Kjeld Agerbo.

Jørgen Ussing mener til gengæld ikke, at det kan give ballade ved fremtidige byggerier, hvis kommunen tillader pavillonen, som den ser ud nu.

"- Det er ikke en enkelt fritstående bygning, der skal vurderes. Pavillonen er en lille del af en større helhed, og det hænger smukkest sammen, som det er nu. Og den store hotelbygning overholder lokalplanen til punkt og prikke," siger arkitekten til Stiftstidende.

Politikerne skal tage stilling til sagen 14. august.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Farlige vejhuller repareret
Lagt på nettet 6/8 2017 kl. 14:13
Alle grusvejene i sommerhusområderne omkring Blokhus har efter denne sommers mange regnskyl været fulde af faretruende huller til stor gene for trafikken.

Men lejerforeningen i Blokhus Klitplantage har lagt en bunke stabilgrus ud til almindelig afbenyttelse for beboerne ved overgangen fra asfaltvej til grusvej på Havørns Allé.

Især én beboer, der bor i et af de første huse i skoven, har hvert år påtaget sig at fylde hullerne op. Det skete også i dag kl. 14:10. Så nu er dette farlige sted igen blevet repareret.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Vejret påvirkede fredagens
udendørs arrangementer

Lagt på nettet 4/8 2017 kl. 16:36

Det regnvåde vejr påvirkede fredagens udendørs arrangementer i Hune og Blokhus.

Hune Boldklubs stort anlagte havefest druknede helt i vand. Kun få mennesker dukkede op på pladsen, og de mange optrædende måtte fra scenen synge om kap med regndråbernes trommen på publikums paraplyer.


Da den "næsten lokale" (som hun blev præsenteret) Ida Marie satte sig til keyboardet, var pladsen næsten tom, og de få der var, trykkede sig ind under under pølsevognens og de øvrige stadeholderes beskyttende halvtage.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Orgelkoncert i Rødhus Kirke med Danmarks yngste domorganist
Lagt på nettet 3/8 2017 kl. 01:31Torsdag aften er der orgelkoncert med Kristian Krogsøe i Rødhus Kirke. På programmet står et rigtigt sommerstykke, et arrangement af "En Skærsommernatsdrøm".

Kristian Krogsøe er i forvejen kendt med Rødhus kirke og kirkens unikke orgel. I sommeren 2002 stod han nemlig for morgensangen i kirken. Dengang var Kristian Krogsøe studerende. Nu - 15 år efter - er han domorganist i Aarhus Domkirke og den yngste af Danmarks domorganister. Kristian Krogsøe blev domorganist i 2007 som 24 årig.

Det bliver en udfordring for den unge organist at spille på det lille orgel i Rødhus, med kun 55 siddepladser, i et akustisk tørt rum. Han er nemlig vant til at spille på Danmarks største kirkeorgel med 4 manualer og pedal og 84 registre i Danmarks længste kirke med en efterklang på 10-11 sekunder.

Entré: 100 kr som går ubeskåret til udsmykningen af Hune Kirke.

Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Danmarks største havefest i Hune
Lagt på nettet 3/8 2017 kl. 01:13

Hune Boldklub får i samarbejde med Jetsmark IF og et hobetal af frivillige besøg af Danmark Dejligst den 4. august. – Arrangementet handler selvfølgelig om Rasmus Nøhr, men er i lige så høj grad bundet op på aktiviteter rundt om scenen. Der vil bl.a. være mulighed for at tage et ”slag” bold på banerne ligesom der foregår en masse indslag for både børn og voksne hele dagen. Der vil være noget for dem, der elsker god mad og drikke, områdets mange turister og for dem der godt kan lide at slå en sludder af med naboerne, siger Palle Holmbech som er én af initiativtagerne til eventen.

Program
Kl. 13.30 åbner pladsen på Hune Stadion – dernæst giver Young At Heart koncert kl 14.00. Ida Marie går på scenen kl. 14.50 for efterfølgende at give plads til Zididada kl. 15.30. Claus & Klaus byder op til dans kl. 17.15 og Rasmus Nøhr går på scenen kl. 18.30 mens Spinning Weels afslutter dagen fra kl 20.30.

For mere info, se danmark-dejligst.dk eller kontakt Visitjammerbugten Blokhus på tlf.: 72578970
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Lions Club Hvetbo holder sommerkræmmermarked
Lagt på nettet 2/8 2017 kl. 10:06
Lagt på nettet 2/8 2017 kl. 10:06
Lions Club Hvetbo holder i dag kl. 15 det sædvanlige kæmpe sommerkræmmermarked på 7000 m² på Højensgårdsvej 25 i Saltum.

Normalt holdes markedet om lørdagen, men denne gang bliver det en onsdag.

Overskuddet ved salget går til humanitære formål i ind- og udland.

Lions loppemarked afvikles de næste gange 15. september og 4. november.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Mørkeblå varebil stjålet
Lagt på nettet 2/8 2017 kl. 10:06
Lagt på nettet 3/8 2017 kl. 01:02
Tirsdag aften blev der stjålet en mørkeblå VW Transporter med registreringsnummer XP 97.459 på Aalborgvej.

Oplysninger bedes givet til Nordjyllands Politi.
Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Højtflyvende ideer på strormødet om Gateway Blokhus
Lagt på nettet 15/1 2018 kl. 22:19

Da tilmeldingsfristen til "Stormødet" om Gateway Blokhus den 15. januar udløb ved midnatstid søndag aften, var 75 borgere tilmeldt. Men der mødte op mod 120 personer op til selve mødet i Kulturhuset Blokhus, så der var kamp om pladserne.

Gateway-Gruppen stod som arrangør, og der var indledningstaler fra repræsentanter for både Naturstyrelsen, Jammerbugt Kommune, Erhvervsforeningen, ridesport-, cykelsport-, orienteringsløb- og andre foreninger, samt deltagelse af private, der til daglig benytter plantagen. Men lejerforeningen Klitplantagen Blokhus, der påberåber sig at være ene om at repræsentere de 138 fritidshusejere, der som noget helt enestående har fået lov til at bo i plantagen, brillerede endnu en gang ved ikke at deltage.

Det sidste er mærkværdigt, eftersom foreningen i 10 år hele tre steder på sin hjemmeside bruger plads på at fortælle, at den har været med ved oprettelsen af Gateway Blokhus - og også bruger dette som argument i den hvervefolder, der uddeles til nye fritidshusejere i plantagen. Derfor bliver sommerhusejerne i plantagen mere og mere forbløffede over, at deres foreningen aldrig har været med - hverken ved det stiftende møde eller ved midtvejsmødet for 5 år siden - og altså heller ikke ved Stormødet om plantagens fremtid mandag aften.Statsskovrider Jesper Blom Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel, indledte mødet og inviterede til et fortsat bredt samarbejde med alle skovens forskellige brugere.

Efter at Gateway-gruppen og repræsentanter for de forskellige brugerforeninger havde fortalt om deres visioner, kunne deltagerne efter eget valg placere sig ved et af de 10 lange kaffeborde, der var markeret med 10 forskellige interesse-områder. Og her gik snakken livligt i hele tre kvarter.

Midtvejs i "café-mødet" blev deltagerne opfordret til at skifte gruppe, hvilket gav yderligere positive input.

Vilde og højtflyvende idéer


Til sidst præsenterede bordformændene de væsentlige ideer fra hver deres bord.

Og ideerne var virkelig kreative, og der var enighed om stor ros til Naturstyrelsen, kommunen og Gateway-gruppen, fordi de havde taget brugernes ideer op fra de forløbne år - og gennemført de fleste!

Blandt de nye input fra brugerne var: Koncerter, ballet og opera på Gateway-pladsen til arrangementer, hvor pladsen på Torvet har vist sig at være utilstrækkelig til de helt store koncerter. Den store plads ved Melsletten kunne i sådanne tilfælde fungere som P-lads. Desuden var der bl.a. forslag om et fælles stort juletræ i plantagen, pyntet af brugerne, flere toiletter, større og flere madpakkehuse, også med mulighed for madlavning under tag over åben ild i tilfælde af regnvejr, bedre skiltning, et permanent amfi-teater i en gryde nær den store skorsten bag Gateway-pladsen samt friholdelse af den sydligste del af plantagen til fredfyldt nydelse af naturen uden forstyrrelser fra de mange sportsaktiviteter og events i plantagen. Og meget, meget mere!

Fra flere grupper efterlystes en genopførelse af "Fugletårnet" ved Nørresø, der blev pillet ned for 10 år siden på grund af tiltagende råd. Forsamlingen mente, man kunne få det opført og vedligeholdt af f.eks. produktionsskolen eller evt. som et svendestykke.

Skovrideren og kommunens repræsentanter lovede at gå alle forslagene igennem og sende et referat til mødedeltagerne.

Trods mødets omfattende program holdt tidsplanen på forbilledlig vis. Mødet begyndte præcis på det planlagte tidspunkt kl. 19:00. De enkelte indlægsholdere overholdt den i forvejen tildelte tid, og mødet sluttede på slaget 21:30, efter at hele programmet var nået.
Se programmet for mødet.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Ny direktør for Strandhotellet
Lagt på nettet 13/1 2018 kl. 14:45

Strandhotellet i Blokhus får ny direktør fra 1. februar 2018. Det bliver den 44-årige Christina Torp, som tidligere blandt andet har været hotelchef på Ruths Hotel i Skagen.

Strandhotellet har siden november været uden direktør, da vejene skiltes for Anders Thorsager og ejerne Marie Louise og Steffen Ebdrup.

"– Christina Torp har den profil, som vi har ledt efter. Hun er direktør med en hotelbaggrund," siger Marie Louise Ebdrup.

"– Vi har jo i forvejen en dygtig køkken- og restaurationschef i Thomas Guldhammer, men vi har manglet en person til selve hoteldriften, og jeg er sikker på, at disse to vil supplere hinanden rigtig godt," uddyber hun og tilføjer, at Christina Torp har det ledende ansvar for Strandhotellet, som åbnede i juli 2017.

Christina Torp er i øjeblikket hotelchef for Comwell Solrød, hvor hun har arbejdet i halvandet år.

Tidligere har hun udover Ruths Hotel også været hotelchef på Norsminde syd for Aarhus og har også været selvstændig i nogle år som cafeejer. Oprindeligt er hun uddannet akademiøkonom i turisme fra Turistakademiet, og suppleret med en HD har hendes erfaringer og det voksende CV ført til de ledende stillinger.

Christina Torp var ikke i tvivl, da muligheden for at blive direktør for Strandhotellet bød sig.

"– De mest interessante år, jeg har haft i branchen, var på Ruths Hotel, hvor man arbejder med øverste segment inden for gastronomi og kvalitet. Jeg synes, det er spændende, når ressourcer og mandskab leverer det ypperste. I stedet for at måtte spare hist og her for at få enderne til at nå sammen, så er udgangspunktet her, at sådan skal tingene være, og så må vi se, hvad det koster," siger hun.

Den nye hoteldirektør har i begyndelsen sit hus i Skagen som sin base, men er på udkig efter en ekstra bolig i Blokhus. Det er nødvendigt, da der kan være lange dage i denne branche.

I øvrigt er badehotellet kommet godt igennem sin første jul og nytår med totalt udsolgt af ophold, oplyser Marie Louise Ebdrup.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Karen Bit Vejle donerer kunstværk og sakse til sin gamle skole
Lagt på nettet 10/1 2018 kl. 23:00

Pairkunstneren Karen Bit Vejle, der er ved at indrette sit Center for Papirkunst i Hune, besøger 19. januar sin gamle folkeskole, Skovsgård Tranum Skole. Og hun har gaver med.

Et samarbejde mellem Center for Papirkunst og det verdensomspændende selskab FISKARS har givet kunstneren muligheden for at donere klassesæt med sakse til en skole af eget valg, og Karen Bit Vejle har valgt sin gamle folkeskole.

Samme dag donerer Karen Bit Vejle også et af sine spektakulære værker til skolen.

Efter overrækkelsen vil skolens designhold kvittere for donationen ved at klippe gækkebreve, som bliver deres bidrag til åbningsudstillingen på Center for Papirkunst.

Gækkebreve spiller en stor rolle i påske-udstillingen på Center for Papirkunst, og centeret har etableret et årligt samarbejde med 5. klasserne i 10 af kommunens skoler, der vil klippe gækkebreve til udstilling på centeret fra åbningsdagen den 23. marts og frem til september. 

Polske håndværkere er i disse dage ved at gøre den gamle Aldi-bygning i Hune klar til indretningen af Center for Papirkunst, der åbner fredag den 23. marts fra 13-17 med fri entré på åbningsdagen.Herover ses planen for indretningen. Tryk på billedet for at se større billede.

Center for Papirkunst har i januar 2018 modtaget en bevilling på 250.000 kr. fra SE Vækstpulje Nyfors til etableringen af Centeret.

Kulturminister Mette Bock kigger forbi den 5.februar for at høre mere om Center for Papirkunst.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Årets første motionstur under Fodslaw Jammerbugten
Lagt på nettet 7/1 2018 kl. 17:17

Der ønskes godt nytår før start.

Årets første motionstur under Fodslaw Jammerbugten, blev noget af et tilløbsstykke.

Ialt 92 var mødt til start på P-pladsen ved Gateway Blokhus. Traditionen tro blev der startet med et glas champagne og et stykke kransekage, hvor alle ønsker hinanden godt nytår.

Vejret viste sig fra den gode side, med en let vind, solskin og 2 graders varme.

Turledere på dagen var Herluf, Henning og Erik Arne. Turen gik først forbi Gatewayen, videre omkring plantørboligen og ned gennem den sydlige del af Blokhus. Så gik det over de høje klitter og til stranden.
Deltagerne på Stranden.

Det var et smukt syn, med havets lette brusen. Den lette vind på stranden var kold.

Midtvejsrast blev holdt ved strandkiosken, ved opkørslen til Blokhus by.

Turen gik nu nord om Blokhus by, gennem flere sommerhusområder og tilbage til plantagen. Her blev stier fulgt helt tilbage til startstedet. Her ventede dejligt hjemmebag og varme drikke. En flot start på det nye år.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Kanonsalut under paraply
Lagt på nettet 1/1 2018 kl. 14:37

Foto: © Flemming Dahl Jensen.

Det var svært at få ild i kruttet, da Blokhus Kanonlaug nytårsdag stod for den traditionelle nytårskanonsalut på Torvet.

En stor paraply måtte tages i brug under forberedelserne. Men til sidst lykkedes det dog.

Bagefter var der mouserende vin til de fremmødte gæster ... indendørs i Kalstrup Livsstilcenter.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Farlig nytårsaften
Lagt på nettet 1/1 2018 kl. 01:18


To steder i Blokhus Klitplantage blev der nytårsaften affyret store mængder af fyrværkeri.

Det er absolut ulovligt, plantagen er meget brandfarlig, og de øvrige beboere var rædselsslagne.

Lejerforeningen lover at indskærpe forbuddet over for alle.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Der indkaldes til stormøde om Gateway Blokhus
Lagt på nettet 27/12 2017 kl. 02:32
Foreninger, erhvervsdrivende, institutioner og brugere indbydes til Stormøde den 15. januar 2018 kl. 19.00 i Kulturhuset Blokhus, hvor alle interesserede kan medvirke til at komme med ideer og forslag til den fremtidige udvikling og drift af Gateway Blokhus området.

Den lille lejerforening i plantagens sommerhusområde har i 10 år på sin hjemmeside "reklameret" med, at den har medvirket ved "placeringen og oprettelsen" af Gateway Blokhus ... (og iøvrigt også at den "medvirker musikken på Torvet"!!!)

Men det er - som andre informationer på hjemmesiden "fake news" eller "alternative fakta", som der hedder i dag.

For næsten 10 år siden, i juni 2008, blev det første stormøde om sagen holdt på den daværende Hune Friskole med offentlig deltagelse. 58 borgere var mødt op.

Brugermødet var arrangeret af Naturstyrelsen Vendsyssel og var startskuddet til udvikling af Blokhus Klitplantage. På mødet myldrede det med ideer fra borgere, foreninger, sommerhusejere og erhvervsdrivende ... men ikke fra den lille lejerforenig ... og der blev sat dagsorden for den succes Gateway Blokhus har resulteret i.

Der blev nedsat en lokal projektgruppe under ledelse af Naturstyrelsen Vendsyssel. Gruppen består i dag af følgende medlemmer formand Helle Bødker Larsen, Hune Bageri, Flemming Henriksen, Skov- og Naturstyrelsen Vendsyssel, Merete Hansen, Hune-Blokhus Cykeludlejning, Jette Holt, Saltum Strand Camping, Martin Purkær, Cykelsport Nord, Rene Aarestrup, Møllehjulet og Inger Kristensen, PGU Pandrup. Gruppen har desuden samarbejde med Vækst Jammerbugt - Jammerbugt Kommune. Gruppen ønsker at involvere flere i arbejdet for at fremme formålet med Gateway Blokhus.

På Stormødet en 15. januar vil formanden for Erhvervsforeningen Destination Blokhus, Berit Bøjstrup, fortælle om hvilken betydning Gateway Blokhus har haft for erhvervslivet i Hune-Blokhus.

Gruppen har, forud for Stormødet den 15. januar, udsendt spørgeskema til et bredt udsnit brugere af Gateway Blokhus.

Besvarelserne giver positive tilbagemeldinger og udtrykker ønsker om fortsat at medvirke til udvikling af Gateway Blokhus området.

Alle er velkomne d. 15. januar.

Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Blokhus Klit Camping overtaget af ejerne af Blokhus By Camping
Lagt på nettet 18/12 2017 kl. 00:37

Blokhus Klit Camping har fået nye ejere. Det er ejerne af Blokhus By Camping, Inge Vestergaard og Karsten Jepsen, der har købt campingpladsen af de hidtidige ejere Robby og Lene Pedersen.

Robby og Lene Pedersen har ejet campingpladsen lidt syd for Blokhus i 14 år, men har nu valgt at søge nye udfordringer og samtidig at flytte tættere på deres børn på Sjælland.

De nye ejere Inge Vestergaard og Karsten Jepsen, som i forvejen ejer Blokhus By Camping, ser gode muligheder for at drive de to campingpladser sidestillet.

Pladserne er forskellige og kan dermed tilbyde forskellige former for campingliv.

Inge Vestergaard oplyser, at de nye ejere naturligvis tilfører parrets værdier og standarder til begge pladser, så forskellene primært vil være at finde i pladsernes beliggenhed og indretninger.

Ægteparret startede deres campingeventyr i Svinkløv, hvor de i tre år var forpagtere af Svinkløv Camping, som hører under Skov- og Naturstyrelsen.

Efter tre år der overtog de Blokhus By Camping, og nu tre år senere igen, overtager de så Blokhus Klit Camping.

I løbet af få dage får de to campingpladser en ny fælles hjemmeside under navnet ”Camping i Blokhus”. Her vil interesserede kunne læse om det alt sammen, fortæller den nu dobbelte campingpladsejer.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Bortfald af forpligtelser førte til oprettelse af almennyttig fond
Lagt på nettet 3/12 2017 kl. 23:43
På en ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Blokhus Klitplantage søndag eftermiddag blev vedtægterne, som har været gældende lige siden stiftelsen i 2012, ændret.

Afsnittet om vejvedligeholdelse gled ud, og det blev besluttet, at oprette en almennyttig fond til varetagelse af formuen.

Der var i de oprindelige vedtægter taget højde for, at den lille grundejerforening skulle stå for vedligeholdelsen af vejene i plantagen, som det var bestemt i de deklarationer, der er tinglyst på grundene. Men dette ansvar er nu overtaget af den gamle og noget større lejerforening. Der er derfor ikke længere brug for pengene.

I sommer fik lejerforeningen tilbud om at overtage hele formuen. Men det takkede lejerforeningen nej til. Derfor er der nu taget skridt til oprettelsen af en fond, der på forskellig vis skal kunne støtte sommerhusejerne i Blokhus Klitplantage.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Mogens Gade beholder flertallet
Merete Hansen ind for Borgerlisten

Lagt på nettet 21/11 2017 kl. 23:24

Mogens Gade og venstre har nu absolut flertal med 14 mandater i kommunalbestyrelsen i Jammerbugt kommune.

Det giver ham fire år mere i borgmesterstolen, og sikrer hans partifælle, den (næsten) lokale Christian Hem fra Pandrup (tidligere Nordstjernen i Blokhus) også får 4 år mere i kommunalbestyrelsen.

Venstre gik ganske vist kun ganske marginalt frem, men det er nok til, at partiet alene fik over halvdelen af stemmerne.

Det var ellers ikke nødvendigt, da Dansk Folkeparti, som Venstre er i valgforbund med, fik to mandater.


Merete Fuglsang Hansen fra Hune, overtager Borgerlistens ene plads i kommunalbestyrelsen.

De to store stemmeslugere, Ejler Winkel og Jens Rafn Andersen, stillede ikke op, men det ser altså ud til, at ildsjælen fra Hune kommer ind med 1 mandat i kommunalbestyrelsen.

På fotoet herover hilser nyvalgte Merete Fuglsang Hansen på Borgerlistens nestor Ejler Winkel.

Tidligere ville Borgerlisten ikke pege på en borgmesterkandidat, men med venstres absolutte flertal i den nye kommunalbestyrelse har spørgsmålet udelukkende af akademisk interesse.

"- Vi peger på Mogens Gade som borgmester," siger Merete Fuglsang Hansen.

Borgerlisten fik 3,2 procent af stemmerne. Mange af listens vælgere bor i Hune/Blokhusområdet.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Ikke Øl-museum i Blokhus
Lagt på nettet 20/11 2017 kl. 13:01

Direktør John Andersen, Kulturhuset i Blokhus, der for 4 år siden havde planer om at udstille en stor ølsamling har nu opgivet planerne og har doneret hele samlingen til Hjernesagen Aalborg.

Nu skal samlingen på museum i Spanien. Den består af over 10.000 gamle øl, indsamlet igennem 40 år af nu afdøde Claus Nielsen, Visse, og som John Andersen for snart fire år siden købte med det formål at vise den i den gamle friskole i Hune.

I mellemtiden har bygningen bl.a. rummet et Rock and Roll Museum. Men senere har John Andersen fået nye planer, bl.a. skulturparken og udstillingen Magisk Jul.

Der er simpelthen ikke plads på grunden til ølsamlingen. Den er derfor blevet doneret til Hjernesagen, som har fået penge ud af den ved at videresælge den til Antonio Rey Ruiz, ejeren af Europas største øl-museum ”Reqonqvista” i Valdemorillo ved Madrid i Spanien.

Hjernesagens lokalformand i Aalborg, Bruno Christiansen, og hans medarbejdere fik hurtigt pakket den store øl-samling sammen og fyldt på 11 store paller, så de nu er klar til lastbilstransporten til den store udstilling i Madrid, så man i stedet for en masse gammel øl kan få kontanter i kassen til foreningens velgørende arbejde indenfor både forebyggelse, støtte og rådgivning af ramte og deres pårørende indenfor hjerneskadeområdet.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Tasketyveri i Brugsen
Lagt på nettet 18/11 2017 kl. 23:28
En ældre dame handlede torsdag mellem klokken 14.20 og 14.45 i SuperBrugsen i Pandrup.

Men her fik hun stjålet sin taske, der indeholdt både pung, briller, medicin og et digitalt kamera.

Politiet skal nu undersøge, om der er brugbare overvågningsbilleder fra butikken.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

To mænd bag indbud i bl.a.
Hune, Saltum og Kettrup

Lagt på nettet 17/11 2017 kl. 21:30
Onsdag blev to mænd fra Vendsyssel anholdt i forbindelse med et indbrud i et fritidshus i Saltum, og politiets efterforskning forbinder dem nu med i hvert fald to indbrud yderligere:

Det ene er sket Bag Højen i Hune. Det andet på Sarasvej i Kettrup, hvor der blev stjålet seks stole.

Det oplyser Nordjyllands Politi.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Klaphattens far bor i Blokhus
Renæssance for et fodbold-ikon

Lagt på nettet 16/11 2017 kl. 10:25

Herover ses Peter Wendelboe med prototypen til den originale danske klaphat som han skabte i 1981

Mellem kl. 14 og 15 i dag kan man på Danmarks Radio P4 høre historien om klaphatten.

Tryk her for at høre indlaget fra P4

Da det danske forboldlandshold i forgårs med en sejr på 5-1 over Irland sikrede sig en plads ved Verdensmesterskaberne i Rusland, opstod behovet for en ikonisk beklædningsdel : Klaphatten, som første gang blev lanceret i 1981 af Peter Wendelboe - men dengang i mange forskellige farver. Peter Wendelboe er ikke sportsinteresseret og forbandt den ikke med fodbold. Hans lille firma i Nørregade i Aalborg fremstillede badges, t-shirts med tryk samt huer og hatte i alle mulige underlige afskygninger og farver

Én af dem var klaphatten. Den blev syet - i alle farver - som hjemmearbejde af studerende og skoleelever i Aalborg og solgt i et ret beskednet oplag.

Men det er ikke Peter Wendelboe, der har indført den ved fodboldkampe. Den ære tilfalder en dengang ung handelsskolestudent, der i 1984 fik et større oplag procuceret billigt i Østen.

Men produktionen er nu standset, og i årevis har det ikke været muligt at skaffe en klaphat. Men efter fodboldsejren i tirsdags har fire forskellige firmaer rettet henvendels til Peter Wendelboe for at få den sat i produktion igen.

Så det kan tænkes, at den danske klaphat vil få en renæssance i forbindelse med Verdensmesterskaberne i Rusland i 2018.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Årets ildsjæl kåret:
Preben Dalgaard fra Ryå

Lagt på nettet 11/11 2017 kl. 02:45

Preben Dalgaard fra Ryå blev fredag hædret som ”Årets Ildsjæl” af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune.

Preben Dalgaard fik prisen for sit store arbejde som frontfigur og styrmand i etableringen af naturlegepladsen og det lokale samlingspunkt Skipper Klements Plads i Ryå.

Igennem de 9 år, hvor han har været tovholder på projektet, er området fra at være ubrugt kommunal jord blevet flot fællesområde for hele byen.

På pladsen er der både svævebane, shelters, klatreland, sandkasseområde til både store og små og et stort fælleshus mm.

Årligt er der omkring 4000 besøgende, og bare i år har der været omkring 130 arrangementer på legepladsen og i fælleshuset, som man kan booke via pladsens Facebook-side.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Nævn stopper Rema 1000 byggeri
Men nyt tillæg til lokalplan er på vej

Lagt på nettet 10/11 2017 kl. 02:48
Planklagenævnet har afgjort, at det tillæg til kommuneplanen samt tilhørende lokalplan, som Jammerbugt Kommune vedtog for planlovsmæssigt at give Rema 1000 ret til at bygge dagligvarebutik på Lundbakvej i Pandrup, ikke er lovligt.

Dermed har Planklagenævnet givet klageren, Coop, medhold og ophævet begge planer.

Men Planklagenævnets afgørelse er truffet efter den tidligere Planlov! 14 dage efter, at Coop klagece over kommunens plan, kom der en ny Planlov. Den giver friere rammer.

Derfor indstiller teknik- og miljøudvalget til kommunalbestyrelsen, at den på mødet 23. november sender et nyt og tilrettet kommunalplantillæg samt lokalplan i høring i otte uger.

Derfor vil der gå længere tid, før ny byggetilladelse kan gives. Men hvis den ændrede tllæg til lokalplanen går igennem, ser det ud til, at en ny Rema 1000-butik vil kunne åbnes sidst i januar 2018.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Bedre forhold for cyklister
mellem Rødhus og Hune

Lagt på nettet 8/11 2017 kl. 00:15
Jammerbugt Kommune har planer om at lave en såkaldt "to minus en vej" på en del af strækningen fra Rødhus til Hune.

Vejtypen er sikrere for cyklister, idet der opmales cykelstier i begge sider af vejen. Derfor er der kun plads til til en bil i midtersporet, og det betyder, at modkørende må vente med at køre ud over den stiplede linje, til der ikke er nogen cyklister.

Vejen mellem Rødhus og Hune er otte kilometer lang. Men kun halvanden kilometer får i første omgang glæde af den nye opstribning.

Kommunen går i gang med opstribningen til foråret, så to minus en strækningen skulle være færdig til sommer.

Det kommer til at koste 200.000 kroner at etablere de bedre forhold for cyklisterne.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Ny flaskecontainer
Lagt på nettet 7/11 2017 kl. 13:18

Flaskecontaineren mellem Brugsen på Torvet og scenen trængte til en udskiftning og er i dag ved at blive fornyet.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Behandling af dispensationer vedr.
skiltning ved SPAR og ALDI udsat

Lagt på nettet 7/11 2017 kl. 09:21
Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune har på sit møde mandag formiddag besluttet at udsætte behandlingen af en samlet ansøgning fra firmaerne SPAR og ALDI ved Stenmarksvej i Hune om dispensationer fra lokalplanen til opsætning af skiltning.

I stedet indkaldes der til møde for drøftelse af skiltning i Hune.

Konkret havde SPAR ønsket, at de får mulighed for at opsætte lysskilte (lyskasser). De ønsker lyskasser med rød baggrund, logoer i grøn og "SPAR" i hvid. Desuden ønsker de deres åbningstider i lyskasser. Udover lyskasserne ønsker Spar, at de får mulighed for at opsætte pladeskilte på facaderne. Ønsket er, at pladeskiltene kan få en størrelse på H: 1,0 meter og B: 0,7 meter. Spar ønskede ligeledes, at opsætte/tilklæbe vinduerne med reklamer.

Desuden er et lysskilt ved butikkens nye hævaautomat i strid med lokalplanen, da alt skiltning på bygningers facader, gavle og indgangsparti skal udføres som enkeltstående bogstaver, tal og logoer.

Alle Spars ønsker kræver en dispensation fra lokalplanens § 6.7, da skiltning på facaderne skal udføres som enkeltstående bogstaver, tal og logoer. Spars ønske om at opsætte/tilklæbe vinduerne med reklamer er i strid med lokalplanens § 6.4. Jf. denne bestemmelse må vinduer ikke blændes eller på anden vis tildækkes. Årsagen til at lokalplanen har denne bestemmelse er, at det skal sikres, at facaderne ikke kommer til fremstå monotone med for eksempel lange facader uden vinduer eller lange facader, hvor vinduerne er blændet af.

ALDI havde bl.a. ønsket, at opsætte bannere på facaden med en højde på ca. 2,0 meter og en længde på ca. 3,0 meter, hvilket er mere end lokalplanens tilladte mål.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Tilliden til foreningsbestyrele smuldrer
Er beslutning om ikke længere at angive medlemmer trukket tilbage?

Lagt på nettet 4/11 2017 kl. 03:39
Lejerforeningen i Blokhus Klitplantage havde egentlig besluttet IKKE at udsende referater fra bestyrelsesmøder og referater af møder med Naturstyrelsen til medlemmerne. Men efter at bestyrelsen i 2012 valgte den nu pensionerede overlæge Søren Taagehøj Thomsen til ny sekretær, er referatlignende meddelelser alligevel i ny og næ blevet offentliggjort på en hjemmeside, som han samme år oprettede med sig selv som officiel ejer.

Formanden, cand. jur. Fleming Friis Larsen, forklarer, at det, foreningen udsender, ikke er egentlige "ad verbatim referater, men en summarisk redegørelse for det på mødet drøftede"(!)

Selve referaterne skal medlemmerne ikke se!

Han har ingen forklaring på de gentagne ændringer af indholdet i de "summariske redegørelser".

Og de udsendte summariske referatlignende meddelelser er ofte falske - ofte endda bevidst falske - og er gang på gang efterfølgende blevet revideret og ændret efter forgodtbefindende - af og til flere gange - og altid uden at gøre opmærksom på, at referatet er ændret. Blandt andet har foreningen flere gange ændret ellers underskrevne og udsendte generalforsamlingsreferater og tilføjet fiktive stemmetal i vigtige afstemninger, hvor der ikke blev optalt stemmer, men hvor kun et ukendt antal deltagere - hvoraf de fleste ikke var stemmeberettigede - klappede, da formanden spurgte om forsamlingen tog bestyrelsens beslutning til efterretning.

Senest udsendte Søren Taagehøj Thomsen 31.10.2017 et "summarisk referat" fra et bestyrelsesmøde i Foreningen Klitplantagen Blokhus, der angiveligt efterbehandlede et såkaldt "samarbejdsmøde", som foreningen har haft med Naturstyrelsen Vendsyssel den 4. oktober 2017.

Ifølge det "summariske referatet" skulle bestyrelsen på mødet have meddelt, at den ikke længere ville "lege politi" og angive medlemmernes påståede overtrædelser af lejekontrakter til Naturstyrelsen, som det tidligere har været praktiseret.

Men dette afsnit blev uden yderligere forklaring pludselig fjernet fra det "summariske referatet" fredag den 3. november kl. 15:15.

Det samme gælder afsnittet om, at Skovrider Jesper Blom Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel , som normalt deltager i samarbejdsmøderne "ikke var orienteret" om den gamle tradition, som Naturstyrelsen i mere end 40 år har haft med lejerne af sommerhusgrundene i plantagen, om at afhente grenaffald hvert år inden pinse.

"- Vedrørende afhentning af grenaffald var han ikke orienteret om den gamle tradition," hed det i "referatet" fra bestyrelsesmødet den 28. oktober.

"- Principielt findes der ikke affald, da det er forbudt for lejere at fælde træer. Der er ikke nedfældet nogen forpligtelse om afhentning nogen steder, " hævder Naturstyrelsen ifølge det "summariske referat".

Men skovrideren har slev adskillige gange tidligere på møder med bestyrelsen og i sine direktiver omtalt ordningen med afhentning af grenaffald, og fredag kl. 15:15 blev afsnittet om grenaffaldet og deling af personfølsomme oplysninger samt om ikke længere at ville "lege politi" fjernet fra Søren Taagehøj Thomsens "summariske referat".

Fjernelsen er sket efter, at skovrider Jesper Blom Hansen fredag har meddelt, at han ikke kunne vedkende sig de citerede udtalelser fra samarbejdsmødet den 4. oktober.

Skovrideren oplyser over for redaktionen af Kanal Blokhus.dk, at han naturligvis kender aftalen.

"- Jo, jeg kender godt til aftalen. Vores snak gik på, hvad vi gør, når nu Jon (= skovløber Jon Lønstrup - red. anm.) er gået på pension. Hvem tager over osv. Det har vi ikke fundet vores ben i," siger Jesper Blom Hansen fredag eftermiddag.

Naturstyrelsen udarbejder normalt officielle referater fra de såkaldte samarbejdsmøder og sender dem til Foreningen Klitplantagen Blokhus. Men foreningen holder normalt de officielle referater tæt ind til kroppen, og vil normalt ikke delagtiggøre medlemmerne i den originale ordlyd. Det er kun meningen at medlemmerne skal have Søren Taagehøj Thomsens selektive - og ofte stærkt omfortolkede - udlægninger.

Ingen ved i dag med sikkerhed, om foreningens bestyrelse virkelig har besluttet ikke længere at "lege politi" og angive medlemmers påståede overtrædelser.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

4 nye kommunalbestyrelses-
kandidater præsenterede sig

Lagt på nettet 1/11 2017 kl. 09:51

Tirsdag aften var der fuldt hus på Lanternen i Blokhus til vælgermøde mellem Venstre og Socialdemokratiet.

De to partiers fire kandidater er alle nye i byens politiske liv.

”- Vi er nødt til at arrangere noget selv, hvis vi skal komme til orde, - det er kun de etablerede, der bliver inviteret til debatmøder” sagde Mogens Sparre (S) fra Blokhus, der har arrangeret mødet, som var arrangeret som et ”Hatten går rundt” møde, hvor rigtig mange fik svar på egne spørgsmål.

Mødet var nr. 2 i rækken af fire møder i fire forskellige byer. Det næste møde er den 7. november i Fjerritslev, og det sidste er den 8. november i Aabybro.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Kampen om lygtepælene
Lagt på nettet 28/10 2017 kl. 12:02
Med tilføjelser kl.15:11

Lørdag klokken 12:00 gik startskuddet til opsætningen af valgplakater til kommunalvalget.

I Blokhus kæmpede Christian Hem (V) og Mogens Sparre (S) om at være de første på lygtepælene.

Mogens Sparre stod klar ved sit hjem på Aalborgvej sammen med to hjælpere allerede klokken 11:58.
Og Christian Hem, der ganske vist bor i Pandrup, var på pletten på slaget 12:00 i Blokhus, hvor han har haft sit virke i en menneskealder.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Naturstyrelsen har endelig kommenteret 5 år gammel klage
Lagt på nettet 26/10 2017 kl. 10:19
Jurist og teamleder i Miljø- og Fødevareministeriets juridiske afdeling, Helle Andersen, har torsdag morgen den 26. oktober 2017 for første gang svaret Grundejerforeningen Blokhus Klitplantage i den snart 5 år gamle sag om vedligeholdelsen af Ribergårdsvej, som ligger uden for foreningens område, men som pludselig blev tinglyst 20 dage efter, at de første grundejere havde købt deres grunde af staten.

Helle Andersen indrømmer i sit svar, "at forløbet måske har været uheldigt og måske tinglyst efter, de første sommerhusejere overtog ejendommene. Men Naturstyrelsen har ikke nærmere klarlagt dette forløb," og fortsætter: " ... da det vil kræve, at vi søger dokumenter i et arkiv, hvilket kræver en længere sagsbehandling"(!).

"- Uanset dette kan I dog som brugere blive pålagt udgiften til en privat fællesvej jf. lov om private fællesveje. Så hvis I har ønske om at få ændret klausulen for at opnå den besparelse til vedligeholdelsen af Ribergårdsvej, så er der som sagt andre regler som fastlægger, at det er brugerne af vejen, som vil blive pålagt udgiften til vedligeholdelsen af vejen", slutter Helle Andersen.

Den gamle lejerforening, som i virkeligheden skulle forhandle, havde sat sagen på et bestyrelsesmøde i sommer, hvortil også grundejerforeningens formand var indbudt. Men dette møde blev aldrig afholdt.

Grundejerforeningen reagerede ellers allerede i 2012 - nemlig straks, ordlyden blev kendt - både over for Naturstyrelsens jurister og bad samtidig lejerforeningens bestyrelse, som i praksis skal varetage grundejernes interesser, om at forhandle sagen på plads med staten. Men siden foretog lejerforeningen sig intet, på trods af at sagen blev rejst tre på hinanden følgende generalforsamlinger.

Også på sommerens generalforsamling i lejerforeningen Klitplantagen Blokhus pålagde medlemmerne bestyrelsen at indlede en drøftelse med Naturstyrelsen om pligten til vedligeholdelse af Ribergårdsvej. Men lejerforeningen har stadig ikke foretaget sig noget.

Da kravet om vedligeholdelse af en asfaltvej uden for foreningens område stadig ikke blev sat på dagsordenen ved det traditionsrige halvårlige samarbejdsmøde mellem Naturstyrelsen Vendsyssel og foreningerne i klitplantagerne i Nordjylland den 4. oktober, rykkede grundejerne igen for et svar fra Naturstyrelsen.

Naturstyrelsens svar indløb som nævnt i dag. Formanden for Grundejerforeningen træffes ikke for tiden. Men svaret vil i næste uge blive videresendt til lejerforeningens formand, cand. jur. Fleming Friis Larsen, til videre foranstaltning.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Nordjyllands flotteste juletræ
tændes på lørdag

Lagt på nettet 19/10 2017 kl. 18:05

Nordjyllands flotteste juletræ tændes i Skulpturparken Blokhus ... men først på lørdag kl. 16:00

Men i dag kl. 17:45 - 18:00 havde elektrikerne fået sat el til træet og i nogle få minutter kunne de forbipasserende se det 10 m høje træ i funktion.


Her ses det 10 meter høje træ ved dagslys.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Enestående julebelysning i Skulpturparken Blokhus
Lagt på nettet 17/10 2017 kl. 20:04


Tryk på videoen og få et smugkig på den enestående
julebelysning i Skulpturparken Blokhus
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Valgmøde med 4 nye kandidater
Lagt på nettet 17/10 2017 kl. 14:04

.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Efterladt bil?
Lagt på nettet 16/10 2017 kl. 10:44

Denne røde Nissan har i mere end 10 dage stået tilsyneladende efterladt på rastepladsen ved indkørslen til Blokhus fra Hune.

Er der nogen, der kender noget til bilens ejer?
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Foredrag livestreames fra Aarhus Universitet til Kino
Lagt på nettet 9/10 2017 kl. 18:10
Tirsdag livestreames foredraget "Acceleratorer ? i fysik og kræftterapi" fra Aarhus Universitet til Pandrup Kino. Der er fri entré.

Midtvejs vil der være indlagt en pause på 20 minutter.

Forskerne bruger acceleratorer som en slags supermikroskoper. Og jo større acceleratorer, jo mindre ting kan vi se. Under foredraget vil du fra scenen opleve små eksperimenter som illustrerer hvordan elektriske og magnetiske kræfter udnyttes i acceleratorer. Du vil ved selvsyn forstå hvorfor acceleratorer bliver så store.

Det europæiske partikelforskningscenter, CERN, har ved Alperne bygget verdens største accelerator i en 27 km lang tunnel, 100 m under jorden. Her smadrer fysikerne protoner ind i hinanden ved meget stor energi og har derved fundet den såkaldte Higgs-partikel. Hvad lærer vi mon ved det? Og er der ting vi endnu ikke forstår i elementarpartiklernes verden?

Fysikernes forskning med acceleratorer har også affødt praktiske anvendelser. Fx har de fleste af os et familiemedlem som er blevet behandlet med stråleterapi på et hospital. Færre ved at strålerne kommer fra acceleratorer. Hør om hvorfor disse strålekanoner i dag skyder med elektroner og om hvorfor stråler, der i stedet består af atomkerner, i nogle tilfælde kan give bedre stråleterapi. En sådan kæmpe "proton-kanon" er under opbygning i Skejby ved Aarhus, og dens virkemåde og fordele vil blive beskrevet i foredraget.

En helt anden praktisk anvendelse af acceleratorer, som forskerne arbejder med lige nu, er en ide til at få fat i større diamanter i diamantminer uden at skulle pulverisere enorme mængder klippeblokke.

Læs mere på https://ofn.au.dk/foredrag/44

Forelæser: Foredrag ved centerleder, Søren Pape Møller, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

Foredraget er et led i serien Offentlige foredrag i Naturvidenskab som arrangeres af Aarhus Universitet og udbydes i samarbejde med værter i en række byer og Carlsbergfondet.

Læs mere om "Foredrag: Acceleratorer ? i fysik og kræftterapi" på universiteters hjemmeside...
Læsmere på:
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Historisk vandring
med billeder

Lagt på nettet 9/10 2017 kl. 00:12

Visitjammerbugten inviterer mandag 16. oktober både om formiddagen og om eftermiddagen på historisk byvandring i Blokhus.

Ud fra autentisk billedmateriale fortælles der om byens udvikling frem imod den badeby, som findes i dag.

Deltagerne kan med fordel se det omtalte billedmateriale online ved hjælp af deres smartphones eller tablet med simkort, der allerede har en QR kode scanner installeret.

Turistkontoret i Blokhus hjælper gerne med installation.
Turen visualiserer via seks stoppesteder ændringer fra et landbrugs- og fiskerisamfund, der er præget af skudehandel og havets luner. Og den fortæller historien om, hvordan Blokhus i 1800-tallet udvikler sig til en blomstrende badeby, hvis udseende under besættelsen bliver krydret med bastante cementkonstruktioner, og om badebyen, som igen finder sine ben efter krigen.

Hver af de to rundture varer halvanden til to timer.
Der er tilmelding hos VisitJammerbugten.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

4 partier vil vælte
borgmester Mogens Gade

Lagt på nettet 7/10 2017 kl. 00:19

Fire partier har indgået valgforbund: Fra venstre ses Frank Østergaard (SF), Jørgen Olsson (EL), Liselotte Lundgaard (ALTERNATIVET) og Jens Christian Golding (S). Privatfoto.

Fire partier, Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet og Alternativet meddeler i en fælles pressemeddelelse, at de nu går i teknisk valgforbund med det formål at vælte Jammerbugt Kommunes borgmester Mogens Gade.

"- Det her kommer jo til at betyde, at der intet stemmespild bliver på vores fløj," siger Jens Christian Golding, borgmesterkandidat hos Socialdemokratiet.

De fire partier har i hele den forløbne byrådsperiode haft et godt samarbejde, hvor der har været plads til, at partierne kan komme med deres egne synspunkter.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Hanggliding måtte standses
på Blokhus Strand

Lagt på nettet 7/10 2017 kl. 00:16


Dragen Nordjylland er en forening organiseret under Dansk Hanggliding og Paragliding Union (DHPU).

Normalt træner medlemmerne ved Nr. Lyngby. Men fredag var stranden der helt oversvømmet, så klubben besluttede at gennemføre træningen i Blokhus.

Det skete syd for nedkørselen, ud for den store klit ved Havørns Allé.

Instruktør Henrik Larsen instruerede et nyt medlem.

Det gik godt flere gange. Men ved 16-tiden gik noget galt. Fartøjet krængede pludselig stærkt til siden og turen endte brat på siden neden for klitten.

Piloten kom ikke noget til, men fartøjet blev beskadiget, og undervisningen måtte aflyses for resten af dagen.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Sidste strandhus
fanget i stormen

Lagt på nettet 3/10 2017 kl. 16:31

Det sidste strandhus på Blokhus strand må vente lidt endnu med komme hjem til sit vinterhi.


I dag gik vandet op over stranden og forbi broen over bækken, så tillørsel til sydstranden var umulig.

Det hedder sig ellers, at strandhusene skal være fjernet inden 1. oktober.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Fodslawtur til Briketfabrikken
Lagt på nettet 1/10 2017 kl. 12:11

47 friske motionister var lørdag 30.09.2017 mødt op ved Tørvetoget på Rødhusvej, hvorfra Fodslaw Jammerbugten havde start på motionsturen i Mosen.

Turledere var Inger Lise, Charles og Henning. Vejret på dagen, var drillevejr, med en kraftig østenvind og gode solide regnbyger. Men en flot tur blev det, hvor mange af de grønne stier blev brugt, for at føre deltagerne rundt i Mosen.

Efter start på de grønne stier, blev Udholmsvej nået, en større grusvej, som fører direkte op til den gamle Kaas Briketfabrik. Her var der midtvejsrast. Her kunne deltagerne se ruinerne af fabrikken.

Storhedstiden for området ligger efterhånden mange år tilbage. På den tid var det en kæmpestor arbejdsplads, hvor både lokale og folk fra andre steder i landet arbejdede.

Videre gik det ad små gader gennem Moseby og frem til Bækvej. Her gik turen atter tilbage til Mosen. Stier blev fulgt gennem området, før Rødhusvej blev brugt det sidste stykke tilbage til startstedet.

En flot tur præget af regn, rusk og efterårsfarver. Så ventede dejligt hjemmebag og varme drikke.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Måske alligevel håb
for Tranum Klit Camping

Lagt på nettet 20/9 2017 kl. 00:12
Skovrider Jesper Blom-Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel, har sagt ja til at deltage i et møde i næste uge, hvor lukningen af Tranum Klit Camping skal drøftes. I mødet deltager desuden campingpladsens forpagter, Torben Rolighed, borgmester Mogens Gade og repræsentanter for fastliggerne på pladsen.

Det er første gang, parterne skal i dialog. Hverken kommunen, forpagteren eller fastliggerne har været hørt før lukningen, og grundlaget for lukningen er regeringspatiernes beslutning om at sælge de statsejede campingpladser - ikke lukke dem. Tranum Klit Camping er den eneste plads, der ikke er blevet sat til salg.

"- I forbindelse med et salg kunne Jammerbugt Kommunes tradition for socialøkonomiske virksomheder måske have været kommet i spil," siger borgmester Mogens Gade.

Også Torsten Schack, der er et af Venstres medlemmer af miljøudvalget på Christiansborg og valgt i Thisted-kredsen, vil på trods af miljøordførernes tidligere indstilling arbejde for, at Tranum Klit Camping ikke nedlægges.

Så måske kan Tranum Klit Camping alligevel overleve til glæde for pladsens mange fastliggere.

Ifølge Torsten Schack kan beslutningen om at sælge de statsejede campingpladser kun føres ud i livet, hvis der vedtages en særlov om salget, og det giver både kommune og campingplads mulighed for at blive hørt. Lovforslaget bliver formentlig fremsat i oktober, og så kan alle interesserede parter blive hørt.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Opera og universitetsforedrag
i Pandrup Kino

Lagt på nettet 17/9 2017 kl. 00:18

Til november begyder Pandrup Kino også at have operaforestillinger og universitetsforedrag på programmet.

"- Der skal nemlig nytænkning til, for at en biograf som vores kan overleve", siger Leif Søborg Madsen, der står i spidsen for foreningen Kinos Venner, der driver den gamle biograf, der har eksisteret siden 1933.

"- Det er jo rigtig fin lyd og første parket - i modsætning til, hvis man sad i operaen og var nødt til at have en teaterkikkert for overhovedet at se noget" tilføjer han.

Biografen har i alt 10 forestillinger på programmet, og den første forestilling er 12. november, hvor forestillingen ”Norma” af Vincenzo Bellini spiller.

Senere på efteråret er blandt andet Wolfgang Amadeus Mozarts ”Tryllefløjten” på programmet.

Et andet tiltag er live streaming fra Aarhus Universitet, hvor tilhørerne gratis kan blive klogere på en række naturvidenskabelige emner.

Det sker ligeledes behageligt bænket i biografens bløde stole, for streamingen foregår på lærredet.

Næste foredrag er 24. oktober om tilsætningsstoffer i fødevarer.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Lars Jørgensen og hans
Chevrolet Impala vandt pokalen

Lagt på nettet 15/9 2017 kl. 15:30
Veteranbildagen i Blokhus, søndag den 10. sept. 2017:
Flest stemmer fra gæsterne og dermed Blokhus og omegns grundejerforenings pokal gik i år til Lars Jørgensen, ejeren af denne smukke Chevrolet Impala, 2. præmien gik til ejeren af den store utroligt flotte Volvo lastbil medens 3. præmien gik til ejeren af den lækre Jaguar e-type.

Alt i alt en fantastisk oplevelsesrig dag, med stor tak til alle de mange gæster, deltagere og sponsorer m.fl.
Veteranbildagen i Blokhus, søndag den 10. sept. 2017:
Flest stemmer fra gæsterne og dermed Blokhus og omegns grundejerforenings pokal gik i år til Lars Jørgensen, ejeren af denne smukke Chevrolet Impala, 2. præmien gik til ejeren af den store utroligt flotte Volvo lastbil medens 3. præmien gik til ejeren af den lækre Jaguar e-type.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Naturstyrelsen lukker campingplads
med 3 ugers varsel

Lagt på nettet 14/9 2017 kl. 20:29

Naturstyrelsen Vendsyssel ønsker ikke at forlænge forpagter Torben Roligheds kontrakt til Tranum Klit Camping, som han har drevet i 11 år. Pladsen har ligget på stedet i 57 år, og der er mere end 80 fastliggere - én af dem har ligget fast på pladsen, lige siden den åbnede i 1960.

Han og de øvrige fastliggere fik først besked fra Naturstyrelsen 6. september, og de får kun 3 uger til at fjerne deres ejendele fra pladsen. Torben Rolighed bor også selv på pladsen.

"- Beslutningen om at lukke Tranum Klit Camping er truffet på baggrund af pladsens dårlige rentabilitet de senere år. Det er Naturstyrelsens vurdering, at der er en overkapacitet i geografien, og omsætningen på Tranum Klit Camping har været for nedadgående på det seneste," hedder det i brevet.

" - Det er meningen, at pladsen skal overtages af naturen og blive en del af det omliggende område," siger skovrider Jesper Blom-Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel i Skagen.

"- Nedlæggelsen af campingpladsen betyder, at vi får et endnu større sammenhængende naturområde, der gør det nemmere at pleje og forbedre naturen," siger han.

Det eneste, der bliver tilbage, når pladsen er rømmet, er en toiletbygning, der skal bruges, når f.eks. spejdere og skoleklasser bruger pladsen som teltplads.

Der findes to andre statsejede campingpladser i området: Svinkløv Camping og Rødhus Klit Camping. Men de får lov at blive liggende.


Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Meget lidt meddelsom advokat
går efter et ekstra ben

Lagt på nettet 14/9 2017 kl. 12:13

Advokat Per Nielsen, Aalborg, der bl.a. også er formand for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune (SSJK), vil nu have sommerhusejerne i Jammerbugt Kommune til at hjælpe ham til også at få en bestyrelsespost i Jammerbugt Forsyning A/S, der blev dannet i forbindelse med kommunalreformen.

Han har derfor sendt besked til formændene for kommunens sommerhusejerforeninger og bedt dem opfordre deres medlemmer til at stemme på ham til det forestående valg.

Forbrugerrepræsen-
tanternes opgaver

Forbrugerrepræsentanternes rolle i bestyrelsen er ikke at være partsrepræsentanter for forbrugerne. Derimod skal forbrugerrepræsentanterne til opfyldelsen af deres hverv handle i vandselskabets interesser. Dette følger af selskabslovens krav om, at bestyrelsesmedlemmerne i deres virke alene skal varetage selskabets interesser.

Per Nielsen har i forvejen flere bestyrelsesposter, men han er tilsyneladende ikke særlig villig til at oplyse om sit arbejde i bestyrelserne. Han har således i hele sin formandsperiode været særdeles aggressiv i sine verbale afvisninger af at lade offentligheden og de enkelte sommerhusejere i kommunen få indsigt i generalforsamlingsreferater og regnskaber i Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune og sammenslutningens påståede resultater i samarbejdet med Jammerbugt kommune. Og han er alt andet end tilfreds med, at KanalBlokhus.dk ad omveje alligevel har skaffet disse oplysninger og gennem 10 år løbende har offentliggjort dem her på siden.

Valget til Jammerbugt Forsyning A/S finder sted i efteråret, og der skal findes 2 forbrugervalgte medlemmer af bestyrelsen. Posterne honoreres for menige bestyrelsesmedlemmer med 15.000 kr. +diæter og kørsel - og noget mere til formanden.

Per Nielsen har i forvejen en del andre offentligt betalte "ben": Han er bl.a. formand for Taksationskommissionen for Fyn og Sydjylland, og menigt medlem af Taksationskommissionen for Nordjylland, begge lønnet af staten. Desuden er han medlem af Skatteankenævnet og Børne- og Socialministeriets rådgiver i sager vedr. internationale børnebortførelser.

Endvidere er han medlem af ekspertpanelet Startvækst og af Forbrugerrådets Gældsrådgivning.

Han har tidligere været komitémedlem for Videnskabsetisk komite for Nordjylland og medlem af Regionsrådet i Nordlylland.

Bestyrelsen i Jammerbugt Forsyning A/S består af 5 byrådsvalgte, 2 medarbejdervalgte og 2 valgt af forbrugerne. Det er kun 2. gang, der skal vælges til bestyrelsen. Der er anmeldt i alt 6 kandidater til de 2 bestyrelsespladser.

Se Per Nielsens opfordring til foreningsformændene
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Fra Ejersted til Slotsholmen
Lagt på nettet 13/9 2017 kl. 14:09

Torsdag den 14. september 2017 kl. 14, besøger tidligere minister Ole Stavad Egnssamlingen, Søndergade 6 i Saltum, hvor han i den store sal vil fortælle om sit liv med start i Ejersted og den følgende skoletid på ”Saltum Universitet”, – og som senere gik over de lokale pengeinstitutter til de bonede gulve på Christiansborg og de kongelige slotte, samt mange andre spændende steder ude i den store verden.

Der er gratis entré og ingen tilmelding, - men der er mulighed for at købe kaffe & kage for 30 kr.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Optimistløb i Blokhus til fordel
for Scleroseforeningen

Lagt på nettet 12/9 2017 kl. 00:39
Søndag den 17. september er der ”Optimistløb” til fordel for i Blokhus med start klokken 14 i Gateway Blokhus til fordel for Scleroseforeningen.

Løbet er arrangeret af 35-årige Marie Schrøder Carlsen fra Aabybro i samarbejde med Scleroseforeningen. Marie Schrøder Carlsen lider af sygdommen sclerose, der angriber centralnervesystemet. Men hun er samtidig optimist.

Hun har derfor besluttet sig for at arrangere ”Optimistløbet.”

Alle kan deltage. Der er to ruter på henholdsvis to kilometer og 50 meter, og man finder selv sin egen sponsor for antal omgange, man har opnået. Man kan selv vælge, om man vil gå eller løbe for at samle ind til forskning i sklerose, og der er sponsorpræmier på højkant.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Redningsplan for svømmehal,
hal og køkken i Rødhus Feriecenter

Lagt på nettet 10/9 2017 kl. 17:47

De to ejerforeninger i Rødhus Klit Feriecenter er i gang med det nødvendige forberedende arbejde, der skal til, før der kan træffes beslutninger om fremtiden for svømmehal, hal, køkken og øvrige fællesfaciliteter til centret.

Efter en årelang strid med den tidligere ejer, Rudolph von Platen-Hallermund, om betaling af en større elregning, hvor fællesfaciliteterne bare stod og forfaldt, så indgik husejerne i sommer forlig. Det betyder, at de har betalt en million kroner til den tidligere ejer og har samtidig overtaget bygningerne for en krone.

De to ejerforeninger har samlet overtaget 3.800 kvadratmeter bygningsmasse og 16.000 kvadratmeter grund.

Der er nu blevet oprettet et anpartsselskab, som ejer bygningerne, hvor det er de to ejerforeninger - og dermed husejerne - der er kapitalejere.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Hav og Klit Vandring på søndag
Lagt på nettet 9/9 2017 kl. 13:34
“Den glade vandrer kaldes jeg”, sådan lyder den glade sang, så i Fodslaw Jammerbugten håber man der kommer mange glade vandere, når man afholder Hav og Klit Vandring Søndag den 10 september, med start fra Hune Boldklubs fine klubhus klokken 9,00.

Dermed følger man op på sidste års store succes med hele 90 deltagere. Området som man går i, er fra Hune i syd til Lille Norge i nord. Her er alle forskellige naturtyper, som plantage, klitter, strand, dejlige stier gennem sommerhusområder, smukke søer og meget mere. Noget af det smukke derude nu, er lyngen som blomstrer. .

Den senere tids regn, har gjort, at træer og buske, stadig står grønne. Ruter som er afmærkede, er på 6-12-18 og 24 kilometer. Undervejs er der også en rast hvor man kan fylde sine mad-og drikkebehov, til fodslawpriser. Det koster et lille startgebyr for at deltage. Sidste år var der deltagere fra mange andre foreninger ud over vores egne. Der var også deltagelse fra både Norge og Tyskland.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Hunde, heste, ugler
og ørne til fest i Hune

Lagt på nettet 31/8 2017 kl. 00:51

I weekenden 9. og 10. september samles et stort antal af hunde i alle størrelser, former og farver til fest for dem med fire poter i Blokhus Vildtreservat, på Festivalpladsen ved Blokhus Vildtreservat, Kystvejen 19, 9490 Pandrup.

Selvom festivalen først og fremmest står i hundens tegn, er den også en familiefestival med også ørne og ugler i rovfugleshowet samt hesteopvisning.

West Vendsyssel Buelaug viser, hvordan man håndterer bue og pil, og man kan prøve agility (forhindringsbane), rally (lydighed) og som noget nyt, Nose Work, hvor hunde skal snuse sig frem til en duft, hvilket er en sjov og spændende måde at aktivere sin hund på.

Alle, der har lyst til at vise sin hund frem for en dommer og få ros og kritik, kan møde op om lørdagen hos DKK Åbybro, som også står for paraden med Berner Sennen hunde om lørdagen.

Hos Dansk Jagtgravhunde Klub kan man lære alt om gravhunde, og man kan møde en vaskeægte læsehund, nemlig hovawarten ”Indy” og ejeren Jette Detlevsen, der holder foredrag om arbejdet som læsehund. Læsehunde bruges i arbejdet med børn, der har vanskeligheder ved at læse.

Pris pr. billet voksne kr. 75,- / børn, Gratis
– gælder for begge dage i hele weekenden.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Hestehove ødelægger
vejene i plantagen

Lagt på nettet 30/8 2017 kl. 12:12

Sommerhusejerne i Blokhus Klitplantage generes til stadighed af (kvindelige) ryttere, der på hesteryg tramper op gennem klitterne og ødelægger vejene i plantagen.

I plantagen er det kun tilladt at ride på de dertil indrettede ridestier, og det er absolut ikke tilladt at ride i klitterne.

Men de tre piger på billedet herover er endnu et eksempel. Onsdag klokken 12 red de fra stranden og op gennem klitterne, forcerede den store klit og red derefter hele vejen gennem Havørns Allé.


Kørevejene i plantagen er tydeligt mærket med skilte med "Ridning forbudt". Men disse skilte kan ikke ses, når man kommer fra søsiden.

Lejerforeningen i Blokhus Klitplantage har gentagne gange gjort Naturstyrelsen opmærksom på forholdet ... uden resultat.

Men efter at staten er begyndt at frasælge grundene i den fredede klitplantage, og de nye grundejere har overtaget pligten til - og betaling for - istandsættelse af vejene, er sommerhusejernes frustrationer steget yderligere.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Papirkunst i den gamle
Aldi-bygning i Hune

Lagt på nettet 28/8 2017 kl. 07:36


Den tidligere Aldi-butik i Hune bliver nu rammen om en usædvanlig udstilling af papirkunst.

Den 59-årige dansk-norske kunstner Karen Bit Vejle begynder i efteråret at indrette et galleri og museum med papirklip i huset.

Hun planlægger at åbne 23. marts 2018.

Selve galleriet kommer til at byde på en kerneudstilling med 50 af Karen Bit Vejles værker. Derudover vil der være skiftede udstillinger med udgangspunkt i papirdesign og - kunsthåndværk.

Galleriet kommer også til at byde på en cafe samt et papirværksted, hvor publikum kan prøve kreativiteten af i papir med hjælp fra faguddannet personale.

Huset indrettes med mobile vægge i papir, så centret hele tiden kan forandre indretning.

Karen Bit Vejle viderefører en tradition, som blandt andre H.C. Andersen var udøver af, og en teknik, som i 1700-tallet var vigtig i silhouet-portrætfremstilling. Men Karen Bit Vejles værker er ofte klippet af store sammenhængende stykke papir. Arbejdet er tidskrævende og kræver stor koncentration. Klipper man forkert, kan det ikke rettes op.

Hun har opgaver og udstillinger både i Norden, resten af Europa, USA og Asien. Det kendte London-galleri Adrian Sassoon er hovedforhandler af hendes værker.

Hun har kun én enkelt gang sat et værk til salg for at få en værdiansættelse.

Det drejer sig om værket ”Legacy in an Eggshell”, der i 2016 via galleristen blev sat til salg hos ”Masterpiece London 2016”. Det var et psaligrafisk værk, og det blev købt af en kunstsamler fra Los Angeles for 40.000 engelske pund (før brexit - tilsvarede 453.000,- NOK).

Derimod sælger hun gerne små reproduktioner af klip med 100 forskellige designer, som bliver produceret på den socialøkonomiske virksomhed i Norge, der på sigt gerne skulle flyttes til Hune-Blokhus.

Derudover står Karen Bit Vejle bag mønstre til service og dåbskjoler i papirklip, ligesom det lige er blevet til en altertavle til en ny kirke.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Åbnet hus på vandværket
Lagt på nettet 26/8 2017 kl. 18:16

Lørdagens Åbent-Hus-arrangement på Blokhus Vandværk var igen i år et tilløbsstykke.

Blokhus har noget af det reneste vand i Danmark, og formanden for vandvæket, Mogens Sparre, bedyrer at der imgen pestisider er i Blokhus Vand.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Klitgaarden rejser sig
Lagt på nettet 23/8 2017 kl. 23:34

Byggeriet "Klitgaarden" på Klitgaardsvej er ved at være klar til rejsegilde. De tre sammenhængende gavlhuse med i alt seks lejligheder er ved at blive opført på det sted, hvor gaveforretningen "Tuen" gennem mange år havde til huse - og senest gadget-forretningen "Blandt Andet".

Boligerne opføres af gedigne materialer, fuldmuret, efter gammel håndværksmæssig tradition, som et arkitektonisk spejlbillede af den kendte byggestil i Blokhus med hvide vandskurede facader og røde tegltag.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Eftersøgning afblæses
Dengsen er fundet

Lagt på nettet 22/8 2017 kl. 21:06
Dengsen er fundet 24.08.17 kl .18:00

Den ene af
Helle Nielsnes to katte er løbet væk fra adressen Skovduesvinget 2 i Blokhus Klitplantage.

Det drejer sig om en hvid hunkat med creme islæt, som lyder navnet Dengsen. Hun har nu været væk i 2 døgn.

Sidste:
Dengsen er fundet i god behold og er nu igen hjemme hos sin mor på Skovduesvinget!

Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Mogens Sparre fylder 60
Lagt på nettet 18/8 2017 kl. 15:19

Blokhus Vandværks dynamiske formand gennem 10 år, Mogens Sparre holder i dag sin 60 års fødselsdag på værtshuset Lanternen i Blokhus.

Mere end 80 gæster deltager. Der er flere taler og en enkelt fællessang.

På billedet herover får han en kærlig tale fra sin hustru gennem 37 år og gode ven gennem endnu flere år.


Herover ses det omfattende gavebord. Mogens Sparre har mange berøringsflader. Foruden vandværket, har han sit eget firma: Wisemind, et landsdækkende konsulentnetværk, som beskæftiger sig med udvikling af organisationer og mennesker indenfor erhvervslivet.

Desuden tog han sidste år en Ph.D.-grad på Aalborg Universitet, hvor han nu er ansat som lektor.
Link til Mogens Sparres firma.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Sidste sommerkoncert i år
Die Herren på scenen i Blokhus

Lagt på nettet 9/8 2017 kl. 08:58

Die Herren slutter årets række af sommerkoncerter på Torvet i Blokhus kl. 20:30 i morgen, torsdag.

Die Herren er måske det orkester i verden, der mest autentisk og nærværende formår at videregive U2s musik.

Som opvarmning går Romhandleren allerede kl. 18:30 på scenen, og mellem 11 og 14 er der torvemarked med lækre lokale råvarer, kunst, blomster og kreative produkter.

Det bliver både sidste sommerkoncert og sidste torvemarked i denne sæson.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

19 eller 16 grader?
Lagt på nettet 7/8 2017 kl. 13:47
Badevandet ved Blokhus strand blev i går, søndag for første gang i år målt til 19. grader.

Men i dag til morgen er et nyt hold livreddere tiltrådt vagten på stranden. Og de har målt vandets temperatur til 16 °.

På samme måde har temperaturmålingerne tidligere på sommeren over svinget op til 3 ° fra dag til dag.
Se de daglige opdateringer
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Pandrup hestevæddeløb aflyst
Lagt på nettet 6/8 2017 kl. 16:56

Foto: © Flemming Dahl Jensen.

De store regnmængder var årsag til, at det traditionsrige hestevæddeløb i Pandrup søndag blev aflyst. Beslutningen om at aflyse blev truffet lørdag, da der ikke var udsigt til, at banen kunne blive så tør, at det ville være forsvarligt at gennemføre de mange løb.

Formand for Pandrup Borgerforening Lars Enevold, fortæller, at det var hensynet til både rytternes og hestene sikkerhed, der fik de løbsansvarlige til at træffe beslutning om aflysning.

Det er så vidt vides kun anden gang, at væddeløbsdagen blev aflyst, siden den blev indført i 1934.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Tom fra Gross Hansdorf
vandt dagens anderæs

Lagt på nettet 6/8 2017 kl. 16:17

10-årige Tom fra Gross Hansdorf blev overøst med gaver, da han vandt dagens anderæs ved Blokhus Bæk.

Men hverken han eller hans forældre forstod knap nok hvorfor.

Den store leder-and og de andre fra Fiskernes Hus, der stod som arrangører talte kun dansk. Så Deres udsendte medarbejder måtte forklare den tyske familie, at sønnen havde vundet 1.-prisen.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Klovne, solskin og festlig stemning ved Blokhus Marathon
Lagt på nettet 6/8 2017 kl. 14:04

Der var solskin og festlig stemning på Torvet, da Blokhus Marathon 2017 blev skudt i gang for 10. år i træk.

Men den hårde blæst var sandsynligvis hovedårsag til, at væsentligt færre i år var mødt op, da starten gik fra Torvet i Blokhus. Sidste år blev der sat deltagerrekord med 940 løbere på alle distancer - i år nåede det samlede antal deltagere op på knap 600.

69 gennemførte den klassiske maraton-distance på de lige godt 42 kilometer. 168 nøjedes med en halv-maraton. 134 løb 10 kilometer og 174 klarede sig med fem kilometer.
46 børn løb 1,5 kilometer.


Blandt deltagerne i børneløbet var Frida og Anne fra henholdsvis Saltum og Aabybro, der til lejligheden havde iført sig festlige klovnekostumer.


Kl. 15 manglede kun fire løbere at komme i mål: to helmarathon- og 2 halvmarathondeltagere.

På fotoet herover kommer den 72-årige frimenighedspæst Erik Løvind Andersen fra Moseby i mål på tiden 5:31:06 i sin første marathon på dansk grund.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

72-årig løber fra Moseby
deltager i Blokhus Marathon

Lagt på nettet 5/8 2017 kl. 00:51

Foto: Presse. Fotograf ukendt.

Søndag deltager Erik Løvind Andersen fra Moseby i det store Blokhus Marathon, som afvikles fra Blokhus Torv med mange hunderede deltagere fra hele verden.

Erik Løvind Andersen er frimenighedspræst og desuden kandidat for Venstre til det kommende kommunalvalg. Han er oprindeligt fra Bornholm og har været frimenighedspræst forskellige steder i landet. Han flyttede til Moseby i 2004 og driver sammen med sin hustru bed&breakfast-stedet Mosehuset. Han har desuden engageret sig i arbejdsgruppen omkring Udholm, der arbejder på at omdanne den tidligere genbrugsplads til et rekreativt område.

Erik Løvind Andersen løber normalt 10 kilometer hver dag sammen med hunden Happy på 8 år, men de sidste fem uger har han løbet mere end 22 kilometer hver dag,

Det første større løb, Erik Løvind Andersen deltog i, var i Tallin i Estland i 2014, hvor han løb 10 kilometer. Herefter fulgte en halvmaraton i Vilnius i 2015, inden han gennemførte sin første maraton i Reykjavik sidste år.

Planen er at gennemføre søndagens maraton på fem timer.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Nu skal der strikkes
dåbsklude til Hune Kirke

Lagt på nettet 4/8 2017 kl. 10:24

Lørdag 19. august klokken 10-13 vil der for første gang være Strikkecafe i Kirkeladen i Hune.

Sognepræst Anette Udmark fra Ingstrup vil orientere om et nyt projektet med strikkede dåbsklude, der har bredt sig i mange sogne, og som er blevet en stor succes.

Dåbsklude er strikket eller hæklet i bomuldsgarn og har et kristent motiv, og det er meningen, at forældrene efter dåben får dåbskluden med hjem som et varigt minde.

At strikke dåbsklude har flere formål: At give en gave fra menigheden til forældre/barn, og ikke mindst at skabe socialt samvær blandt strikkeglade.

Sognepræst Anette Udmark vil kort gennemgå dåbsmotiverne, man kan vælge at strikke. Håbet er, at der kan startes en lokal gruppe. Deltagerne skal medbringe pinde i størrelse 2.5 og 3 og evt. hæklenåle. Garn og mønster udleverer arrangørerne.

Det er også muligt at være med til at designe en dåbsklud, og eneste kriterium er, at der strikkes eller hækles et kristent motiv ind og at den måler 21 x 21 cm.
Læs mere om projektet
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

14-årig dreng dræbt
ved Camping Rolighed

Lagt på nettet 31/7 2017 kl. 13:47

En 14-årig dreng har mandag middag mistet livet, efter han cyklede ud fra Camping Rolighed og direkte ind på Grønhøj Strandvej, hvor han blev ramt af en personbil.

Det fortæller vagtchefen ved Nordjyllands Politi, Bruno Brix.

Der er tale om en dreng fra Nordjylland, som var gæst på campingpladsen. Bilens fører er også fra regionen.

- Vi har haft en bilinspektør deroppe, og vi er ved at klarlægge de omkringliggende omstændigheder, siger Bruno Brix.

Bilens fører kom ikke til skade ved ulykken.

Den 14-åriges pårørende er underrettet.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

Badevandsremperaturen svinger mellem 14 og 18 grader
Lagt på nettet 30/7 2017 kl. 12:52
Hvis man skal tro på livreddernes temperaturmålinger i Vesterhavet ud for Blokhus - og det skal man vel - så har temperaturen i badevandet ud for Blokhus ændret sig voldsomt op og ned de seneste dage.

23. juli var målingen 15 °. 24. juli var den 16 ° og 25. juli var den steget til 17 °.

Så faldt temperaturen igen til 16 ° de næste dage. Derefter var temperaturen pludselig nede på 14 °. Men den 28. juli kunne livredderne for første - og eneste gang i denne sommer - meddele, at vandet nu var blevet 18 ° varmt.

Temperaturen holdt dog kun én dag. Dagen efter var vandet igen 17 °.

Og i dag meddeler livredderne, at badevandet nu igen er nede på 16 °.
Teksten er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!

SIDSTE:   •       Antallet af 25-29 årige har gennem hele sidste år været støt stigende i Jammerbugt Kommune, og udviklingen fortsætter i 2018.    •   Årets første tal over befolkningsudviklingen viser, at aldersgruppen er steget med 6,40% i forhold til januar sidste år. Nu er der 1746 borgere mellem 25 og 29 år i kommunen. Det er 106 flere end sidste år.   •      I denne måned starter Jammerbugt Kommune et målrettet uddannelsesforløb for fuldtidsplejefamilier. Uddannelsen skal klæde plejefamilierne bedre på til det socialpædagogiske arbejde med børnene. I alt 32 fuldtidsplejefamilier deltager. Første hold på 16 familier starter 29. januar 2018, og de resterende 16 familier begynder 20. august 2018.   •   Det nye Naturråd for Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Frederikshavn og Læsø Kommuner får 20 medlemmer, der dækker erhvervsinteresserne landbrug, skovbrug og turisme samt grønne fritidsinteresser som jægere, lystfiskere, spejdere, ornitologer, Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug og Fødevarer og Friluftsrådet.   •   PERSONDATALOVEN: Advokatfirmaet ADVODAN Aalborg holder tirsdag den 13. februar 2018 gratis foredrag om de alvorlige økonomiske konsekvenser, det kan få for virksomheder og foreninger, hvis den nye persondataforordning, der træder i kraft 28. maj 2018 ikke overholdes. Tilmelding nødvenlig. Se invitation.   •   Jammerbugt Kommunes kommunale ungdomsskole opretter nu "Drengestedet" i kælderen under DGI Huset med plads til op til 12 drenge i alderen 13-18 år. Stedet skal blandt andet opbygge venskaber og etablere et netværk for drengene og derved mindske drengenes følelse af ensomhed - samt øge deres selvværd og selvtillid.    •    Spar Hune udvider med delikatesse, der hvor den nuværende bager-afdeling ligger. Det giver lidt ombygnings-rod, men også en række gode tilbud.    •    DanCenter A/S har købt Admiral Strand Feriehuse og bliver dermed Danmarks næststørste udlejer af feriehuse med i alt 8.200 boliger.     •      PGU Runners kan i januar 2018 fejre 10-års jubilæum. De 100 løbere har nu tilsammen løbet mere end 400.000 km.        •       Jammerbugt Kulturskole har modtaget 50.000 kr i støtte fra Statens Kunstfond til talentprogrammet "Musik i Fokus", der finder sted i 2018 og 2019 som et tilbud til særligt motiverede elever mellem 9 og 13 år.      •         Wendelboes Multimedia Advent Calendar 2017 kan stadig ses her.


Antal besøg: 596944 siden generalforsamlingen den 16. juli 2016.
Da tælleren blev nulstillet 15. juli 2017, stod den på 802340 . Tidligere år:
2016: 572906 |  2015: 597.775 |  2014: 494.422 |  2013: 414.663 |  2012: 394.401 |  2011: 255.635  |  2010: 130.977  |  2009: 86.112  | 
Den flittigste gæst i 2014/2015 indlæste siden 2545 gange - eller i gennemsnit 7 gange pr.dag. Samme gæst er stadig vor hyppigste besøgende.

Denne side redigeres med Wendelboe's SmartCMS © 1995-2018 | Redaktionssystemet SmartCMS blev senest opdateret med nye faciliteter: 09 January, 2018 kl. 17:17:50
Der er i øjeblikket 4 besøgende på denne side!